Nawadnianie i czujniki

Po dodaniu do configuration.yaml poniższych informacji:

“- platform: miflora
mac: ‘xx:xx:xx:xx:xx:xx’
name: Mi Flora 1”

o czujniku “Mi Flora” i sprawdzeniu konfiguracji otrzymuje komunikat błędu:

“Platform error sensor.miflora - Requirements for miflora not found: [‘bluepy==1.3.0’].”

Po wydaniu poniższych poleceń pojawiają się również błędy.

sudo apt-get install python-pip libglib2.0-dev
sudo pip install bluepy

W jaki sposób należy prawidłowo zainstalować bluepy aby poprawnie obsłużyć czujniki “Mi Flora” ?

Nie wiem, u mnie integracja zrobiona za pomocą ESPHome. Za pośrednika między Mi-flora a HA robi moduł ESP32, który ma oprócz Wi-fi również BT.

U mnie bramką wi-fi bluetooth jest “XIAOMI Qingping Blueooth WIFI Gateway”.

Jeśli chcesz użyć tej integracji:


to ona sprzętowo chodzi po Bluetooth.
HA a raczej host gdzie jest HA, musi mieć Bluetooth. Jako, że bramka AIS nie ma Bluetooth na pokładzie użyłem ESP32.
Można by spróbować z jakimś adapterem Bluetooth wpinanym pod USB w bramce. Wówczas wspomniana integracja Mi Flora miała by prawo zadziałać. Pod warunkiem posiadania prawidłowych bibliotek i uprawnień dla obsługi sprzętowej na bramce AIS.

Rozwiązanie z ESP32 pod kontrolą ESPHome pozwala na obsługę wielu urządzeń zarówno po BT jak i Wi-fi.
Jak możesz zauważyć powyżej, u mnie dodatkowo podpoiłem czujnik BME280. Można dodać termometry Xiaomi po BT czy inne urządzenia. Wszystko spina jeden węzeł ESPHome, czyli jeden moduł ESP32.

Posiadam bramkę AIS z wbudowanym bluetooth (na samym początku były dwie wersje do wyboru). Dlatego chciałbym sprawdzić czy po instalacji bluepy to mi zadziała.
Być może ta bramka “Qingping Blueooth WIFI” jest zbudowana w oparciu o ESP32 - tego nie wiem. Z jednej strony łączy się po WiFi (posiada swój adres IP) a z drugiej strony łączy się z urządzeniami bluetooth takimi jak m.in. mi flora i czujnik temperatury i wilgotności.

Cytiję za autorem blogu Hej Dom:

Ten punkt robimy tylko i wyłącznie gdy mamy alternatywną instalację HA

  1. Przyznaj uprawnienia do bezrootowego dostępu do interfejsu HCI w języku Python: sudo setcap ' cap_net_raw, cap_net_admin + eip ' ' readlink -f \ which python3 ’ '`
  2. Sprawdzić: sudo getcap readlink -f `which python3```

Link do źrudla integracji dla tej platformy:

Zobacz alternatywne możliwości.

Zobacz dział FAQ dla tej integracji.
Opisane są problemy z instalacją. Wydaje mi się, że chodzi o wersję Python.