Ogólne: Własne ikony (AI-Speaker - Home Assistant)

Uzupełnienie tematu - ikony dla bram.
Opisze dwa sposoby:
1 - z wykorzystaniem dedykowanych ikon do HA
2 - własne ikony.

Tworzymy w pliku cover.yaml dodatkowy wirtualny kanał do sterowania naszą bramą:

- platform: template
 covers:
  door1:
   friendly_name: 'BRAMA 1'
   device_class: door
   open_cover:
    service: cover.open_cover
    entity_id: cover.brama_wjazd
   close_cover:
    service: cover.close_cover
    entity_id: cover.brama_wjazd
   stop_cover:
    service: cover.stop_cover
    entity_id: cover.brama_wjazd
   value_template: "{{is_state('cover.brama_wjazd', 'open')}}"
   icon_template: >-
    {% if is_state('cover.brama_wjazd', 'open') %}
     mdi:gate-arrow-right
    {% else %}
     mdi:gate
    {% endif %}

“icon_template:” to parametr w którym definiujemy jakie ikony będą wyświetlane w interfejsie naszej bramki, a dokładnie wskazujemy to w lini “mdi:”.
Przechodzimy do strony https://materialdesignicons.com/tag/home-automation gdzie wyszukujemy interesującą nas ikonę, po kliknięciu w wybraną przez nas ikonę pojawi się nowe okno z którego kopiujemy nazwę danej ikony.

skopiowaną nazwe ikony wklejamy do lini “mdi:” - mdi:gate-arrow-right

Brama zamknięta:

brama_zam

Brama otwarta:

brama_otw

Przy tworzeniu encji z własnymi ikonami musimy zmienić parametr “icon_template:” na “entity_picture_template:”.

- platform: template
 covers:
  door2:
   friendly_name: 'BRAMA 2'
   device_class: door
   open_cover:
    service: cover.open_cover
    entity_id: cover.brama_wjazd
   close_cover:
    service: cover.close_cover
    entity_id: cover.brama_wjazd
   stop_cover:
    service: cover.stop_cover
    entity_id: cover.brama_wjazd
   value_template: "{{is_state('cover.brama_wjazd', 'open')}}"
   entity_picture_template: >-
    {% if is_state('cover.brama_wjazd', 'open') %}
     /local/icon/gate-open.png
    {% else %}
     /local/icon/gate-close.png
    {% endif %}

W “entity_picture_template:” definiujemy ścieżkę do naszych ikon.
Umieszczając ikony w galerii ścieżka do naszych ikon to: /local/img/nazwa_ikony.png
w/w przykładzie jest inna: /local/icon/nazwa_ikony.png
Dlaczego taka różnica, ponieważ swoje ikony umieściłem w nowo utworzonym katalogu o nazwie “icon”.
Uważam że w galerii powinny być umieszczone fotki które “cieszą oko” a ikony do nich nie należą.
Procedura:
Na komputerze z windowsem tworzymy folder o nazwie “icon” w którym umieszczamy nasze ikony.
Łączymy się z bramką za pomocą programu np: WinSCP i otwieramy katalog “www” do którego kopiujemy wcześniej utworzony na komputerze folder “icon”.

Brama zamknięta:

brama_zam_kolor

Brama otwarta:

brama_otw_kolor

4 polubienia