Synology, Node-Red, python 2.7 --> python 3.8

Czy znajdzie się ktoś kto rozumie jak działają środowiska na Synology i może mi pomóc?

Bo ja tego nie rozumiem.

Od poczatku:
Potrzebuję python 3.8 wraz z dodatkowymi modułami do NR
NR jest w dockerze

Zainstalowałem python 3.8 w centrum pakietów
przez ssh synology zainstalowałem pandas itp i widzę że są:

admin@XPENOLOGY:/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.8/site-packages$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 1 root root  216 Aug 30 13:20 dateutil
-rw-r--r-- 1 root root  126 Aug 30 13:18 easy_install.py
drwxr-xr-x 1 root root  652 Aug 30 13:20 numpy
drwxr-xr-x 1 root root  176 Aug 30 13:20 numpy-1.21.2.dist-info
drwxr-xr-x 1 root root  224 Aug 30 13:20 numpy.libs
drwxr-xr-x 1 root root  270 Aug 30 13:20 pandas
drwxr-xr-x 1 root root  146 Aug 30 13:20 pandas-1.3.2.dist-info
drwxr-xr-x 1 root root  114 Aug 30 13:18 pip
drwxr-xr-x 1 root root  154 Aug 30 13:18 pip-21.2.4.dist-info
drwxr-xr-x 1 root root  70 Aug 30 13:18 pkg_resources
drwxr-xr-x 1 root root  90 Aug 30 13:20 __pycache__
drwxr-xr-x 1 root root  112 Aug 30 13:20 python_dateutil-2.8.2.dist-info
drwxr-xr-x 1 root root  160 Aug 30 13:20 pytz
drwxr-xr-x 1 root root  176 Aug 30 13:20 pytz-2021.1.dist-info
-rw-r--r-- 1 root root  119 Jan 4 2021 README.txt
drwxr-xr-x 1 root root  964 Aug 30 13:18 setuptools
drwxr-xr-x 1 root root  202 Aug 30 13:18 setuptools-49.2.1.dist-info
drwxr-xr-x 1 root root  96 Aug 30 13:20 six-1.16.0.dist-info
-rw-r--r-- 1 root root 34549 Aug 30 13:20 six.py

Ale domyślnie syno ma python 2.7 także mam teraz oba

admin@XPENOLOGY:~$ python -V
Python 2.7.12
admin@XPENOLOGY:~$ python3 -V
Python 3.8.6

Lecz w NR korzysta widocznie z tego 2.7 bo jak uruchamiam takieś tam nody to mam błąd importu pandas

  import pandas
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'

Jak teraz sprawić aby ten NR który jest w dockerze korzystał z pythona 3.8? :frowning:

Też nie chce domyślnie zmieniać na 3.8 w całym synology
Szukałem w necie, ale patrzę bezmyślnie na te linijki komend których nie rozumiem.
Jestem trochę w tym zielony i nie chce sobie namieszać.

Wg mnie mieszasz środowiska - node-red masz w docker, więc tam sprawdź wersję python, a nie w środowisku HOSTa.
edit:
Pewnie masz image stąd:

W opisie widać że są obie wersje python’a lub ich brak. Jak odpalasz skrypt python w Node-Red?

1 polubienie

Oczywiście masz racje!
Wszedłem w konsole NR i pokazuje że są obie i to jeszcze jakieś inne:

bash-5.0$ python -V
Python 2.7.18
bash-5.0$ python3 -V
Python 3.8.10
bash-5.0$ python3 -m pip -V
pip 21.1.1 from /usr/lib/python3.8/site-packages/pip (python 3.8)

w takim razie tutaj spróbuję jakoś to ogarnąć.

No masakra, teraz tutaj się nie chce w ogole zainstalować ta pandas
czytam i nie rozumiem gdzie jest błąd
że niby cos jest niezgodne jakies wersje ale nie widzę gdzie

bash-5.0# python3 -m pip install pandas
Collecting pandas
 Using cached pandas-1.3.2.tar.gz (4.7 MB)
 Installing build dependencies ... error
 ERROR: Command errored out with exit status 1:
  command: /usr/bin/python3 /tmp/pip-standalone-pip-97uoni6z/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-acl4tulg/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=51.0.0' wheel 'Cython>=0.29.21,<3' 'numpy==1.17.3; python_version=='"'"'3.7'"'"' and (platform_machine!='"'"'arm64'"'"' or platform_system!='"'"'Darwin'"'"') and platform_machine!='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.18.3; python_version=='"'"'3.8'"'"' and (platform_machine!='"'"'arm64'"'"' or platform_system!='"'"'Darwin'"'"') and platform_machine!='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.19.3; python_version>='"'"'3.9'"'"' and (platform_machine!='"'"'arm64'"'"' or platform_system!='"'"'Darwin'"'"') and platform_machine!='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.19.2; python_version=='"'"'3.7'"'"' and platform_machine=='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.19.2; python_version=='"'"'3.8'"'"' and platform_machine=='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy>=1.20.0; python_version=='"'"'3.8'"'"' and platform_machine=='"'"'arm64'"'"' and platform_system=='"'"'Darwin'"'"'' 'numpy>=1.20.0; python_version=='"'"'3.9'"'"' and platform_machine=='"'"'arm64'"'"' and platform_system=='"'"'Darwin'"'"''
    cwd: None
 Complete output (290 lines):
 Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.7" and (platform_machine != "arm64" or platform_system != "Darwin") and platform_machine != "aarch64"' don't match your environment
 Ignoring numpy: markers 'python_version >= "3.9" and (platform_machine != "arm64" or platform_system != "Darwin") and platform_machine != "aarch64"' don't match your environment
 Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.7" and platform_machine == "aarch64"' don't match your environment
 Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.8" and platform_machine == "aarch64"' don't match your environment
 Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.8" and platform_machine == "arm64" and platform_system == "Darwin"' don't match your environment
 Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.9" and platform_machine == "arm64" and platform_system == "Darwin"' don't match your environment
 Collecting setuptools>=51.0.0
  Using cached setuptools-57.4.0-py3-none-any.whl (819 kB)
 Collecting wheel
  Using cached wheel-0.37.0-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
 Collecting Cython<3,>=0.29.21
  Using cached Cython-0.29.24-py2.py3-none-any.whl (979 kB)
 Collecting numpy==1.18.3
  Using cached numpy-1.18.3.zip (5.4 MB)
  Installing build dependencies: started
  Installing build dependencies: finished with status 'done'
  Getting requirements to build wheel: started
  Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
   Preparing wheel metadata: started
   Preparing wheel metadata: still running...
   Preparing wheel metadata: finished with status 'error'
   ERROR: Command errored out with exit status 1:
    command: /usr/bin/python3 /tmp/tmpvhtmtb45 prepare_metadata_for_build_wheel /tmp/tmp0ej9znqp
      cwd: /tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac
   Complete output (261 lines):
   Processing numpy/random/_bounded_integers.pxd.in
   Processing numpy/random/_mt19937.pyx
   Processing numpy/random/_generator.pyx
   Processing numpy/random/_philox.pyx
   Processing numpy/random/_bit_generator.pyx
   Processing numpy/random/_bounded_integers.pyx.in
   Processing numpy/random/_common.pyx
   Processing numpy/random/_sfc64.pyx
   Processing numpy/random/_pcg64.pyx
   Processing numpy/random/mtrand.pyx
   Cythonizing sources
   blas_opt_info:
   blas_mkl_info:
   customize UnixCCompiler
    libraries mkl_rt not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   blis_info:
    libraries blis not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   openblas_info:
    libraries openblas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_3_10_blas_threads_info:
   Setting PTATLAS=ATLAS
    libraries tatlas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_3_10_blas_info:
    libraries satlas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_blas_threads_info:
   Setting PTATLAS=ATLAS
    libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_blas_info:
    libraries f77blas,cblas,atlas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   accelerate_info:
    NOT AVAILABLE
 
   blas_info:
    libraries blas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   blas_src_info:
    NOT AVAILABLE
 
    NOT AVAILABLE
 
   non-existing path in 'numpy/distutils': 'site.cfg'
   lapack_opt_info:
   lapack_mkl_info:
    libraries mkl_rt not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   openblas_lapack_info:
    libraries openblas not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   openblas_clapack_info:
    libraries openblas,lapack not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   flame_info:
    libraries flame not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_3_10_threads_info:
   Setting PTATLAS=ATLAS
    libraries lapack_atlas not found in /usr/local/lib
    libraries tatlas,tatlas not found in /usr/local/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib
    libraries tatlas,tatlas not found in /usr/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib/
    libraries tatlas,tatlas not found in /usr/lib/
   <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_threads_info'>
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_3_10_info:
    libraries lapack_atlas not found in /usr/local/lib
    libraries satlas,satlas not found in /usr/local/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib
    libraries satlas,satlas not found in /usr/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib/
    libraries satlas,satlas not found in /usr/lib/
   <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_info'>
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_threads_info:
   Setting PTATLAS=ATLAS
    libraries lapack_atlas not found in /usr/local/lib
    libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in /usr/local/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib
    libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in /usr/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib/
    libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in /usr/lib/
   <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_threads_info'>
    NOT AVAILABLE
 
   atlas_info:
    libraries lapack_atlas not found in /usr/local/lib
    libraries f77blas,cblas,atlas not found in /usr/local/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib
    libraries f77blas,cblas,atlas not found in /usr/lib
    libraries lapack_atlas not found in /usr/lib/
    libraries f77blas,cblas,atlas not found in /usr/lib/
   <class 'numpy.distutils.system_info.atlas_info'>
    NOT AVAILABLE
 
   lapack_info:
    libraries lapack not found in ['/usr/local/lib', '/usr/lib', '/usr/lib/']
    NOT AVAILABLE
 
   lapack_src_info:
    NOT AVAILABLE
 
    NOT AVAILABLE
 
   running dist_info
   running build_src
   build_src
   building py_modules sources
   creating build
   creating build/src.linux-x86_64-3.8
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/distutils
   building library "npymath" sources
   Could not locate executable gfortran
   Could not locate executable f95
   Could not locate executable ifort
   Could not locate executable ifc
   Could not locate executable lf95
   Could not locate executable pgfortran
   Could not locate executable f90
   Could not locate executable f77
   Could not locate executable fort
   Could not locate executable efort
   Could not locate executable efc
   Could not locate executable g77
   Could not locate executable g95
   Could not locate executable pathf95
   Could not locate executable nagfor
   don't know how to compile Fortran code on platform 'posix'
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npymath
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npymath/npy_math_internal.h
    adding 'build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npymath' to include_dirs.
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npymath/ieee754.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npymath/npy_math_complex.c
   None - nothing done with h_files = ['build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npymath/npy_math_internal.h']
   building library "npysort" sources
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common/npy_sort.h
    adding 'build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common' to include_dirs.
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/quicksort.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/mergesort.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/timsort.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/heapsort.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/radixsort.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common/npy_partition.h
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/selection.c
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common/npy_binsearch.h
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/npysort/binsearch.c
   None - nothing done with h_files = ['build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common/npy_sort.h', 'build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common/npy_partition.h', 'build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/common/npy_binsearch.h']
   building extension "numpy.core._multiarray_tests" sources
   creating build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/multiarray
   conv_template:> build/src.linux-x86_64-3.8/numpy/core/src/multiarray/_multiarray_tests.c
   building extension "numpy.core._multiarray_umath" sources
   Running from numpy source directory.
   setup.py:461: UserWarning: Unrecognized setuptools command, proceeding with generating Cython sources and expanding templates
    run_build = parse_setuppy_commands()
   /tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/system_info.py:1896: UserWarning:
     Optimized (vendor) Blas libraries are not found.
     Falls back to netlib Blas library which has worse performance.
     A better performance should be easily gained by switching
     Blas library.
    if self._calc_info(blas):
   /tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/system_info.py:1896: UserWarning:
     Blas (http://www.netlib.org/blas/) libraries not found.
     Directories to search for the libraries can be specified in the
     numpy/distutils/site.cfg file (section [blas]) or by setting
     the BLAS environment variable.
    if self._calc_info(blas):
   /tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/system_info.py:1896: UserWarning:
     Blas (http://www.netlib.org/blas/) sources not found.
     Directories to search for the sources can be specified in the
     numpy/distutils/site.cfg file (section [blas_src]) or by setting
     the BLAS_SRC environment variable.
    if self._calc_info(blas):
   /tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/system_info.py:1730: UserWarning:
     Lapack (http://www.netlib.org/lapack/) libraries not found.
     Directories to search for the libraries can be specified in the
     numpy/distutils/site.cfg file (section [lapack]) or by setting
     the LAPACK environment variable.
    return getattr(self, '_calc_info_{}'.format(name))()
   /tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/system_info.py:1730: UserWarning:
     Lapack (http://www.netlib.org/lapack/) sources not found.
     Directories to search for the sources can be specified in the
     numpy/distutils/site.cfg file (section [lapack_src]) or by setting
     the LAPACK_SRC environment variable.
    return getattr(self, '_calc_info_{}'.format(name))()
   /usr/lib/python3.8/distutils/dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'define_macros'
    warnings.warn(msg)
   Traceback (most recent call last):
    File "/tmp/tmpvhtmtb45", line 349, in <module>
     main()
    File "/tmp/tmpvhtmtb45", line 331, in main
     json_out['return_val'] = hook(**hook_input['kwargs'])
    File "/tmp/tmpvhtmtb45", line 151, in prepare_metadata_for_build_wheel
     return hook(metadata_directory, config_settings)
    File "/tmp/pip-build-env-tptxwwhy/overlay/lib/python3.8/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 166, in prepare_metadata_for_build_wheel
     self.run_setup()
    File "/tmp/pip-build-env-tptxwwhy/overlay/lib/python3.8/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 258, in run_setup
     super(_BuildMetaLegacyBackend,
    File "/tmp/pip-build-env-tptxwwhy/overlay/lib/python3.8/site-packages/setuptools/build_meta.py", line 150, in run_setup
     exec(compile(code, __file__, 'exec'), locals())
    File "setup.py", line 488, in <module>
     setup_package()
    File "setup.py", line 480, in setup_package
     setup(**metadata)
    File "/tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/core.py", line 171, in setup
     return old_setup(**new_attr)
    File "/tmp/pip-build-env-tptxwwhy/overlay/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.py", line 153, in setup
     return distutils.core.setup(**attrs)
    File "/usr/lib/python3.8/distutils/core.py", line 148, in setup
     dist.run_commands()
    File "/usr/lib/python3.8/distutils/dist.py", line 966, in run_commands
     self.run_command(cmd)
    File "/usr/lib/python3.8/distutils/dist.py", line 985, in run_command
     cmd_obj.run()
    File "/tmp/pip-build-env-tptxwwhy/overlay/lib/python3.8/site-packages/setuptools/command/dist_info.py", line 31, in run
     egg_info.run()
    File "/tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/command/egg_info.py", line 26, in run
     self.run_command("build_src")
    File "/usr/lib/python3.8/distutils/cmd.py", line 313, in run_command
     self.distribution.run_command(command)
    File "/usr/lib/python3.8/distutils/dist.py", line 985, in run_command
     cmd_obj.run()
    File "/tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/command/build_src.py", line 146, in run
     self.build_sources()
    File "/tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/command/build_src.py", line 163, in build_sources
     self.build_extension_sources(ext)
    File "/tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/command/build_src.py", line 320, in build_extension_sources
     sources = self.generate_sources(sources, ext)
    File "/tmp/pip-install-hcyrvo44/numpy_7a9a095ab7e943f792dd47e607777aac/numpy/distutils/command/build_src.py", line 380, in generate_sources
     source = func(extension, build_dir)
    File "numpy/core/setup.py", line 430, in generate_config_h
     moredefs, ignored = cocache.check_types(config_cmd, ext, build_dir)
    File "numpy/core/setup.py", line 49, in check_types
     out = check_types(*a, **kw)
    File "numpy/core/setup.py", line 286, in check_types
     raise SystemError(
   SystemError: Cannot compile 'Python.h'. Perhaps you need to install python-dev|python-devel.
   ----------------------------------------
 WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/0c/e8/c49cb52ed2ad734efb49eb1f7766888b0e65df1848f71fa7f7fd52183392/numpy-1.18.3.zip#sha256=e46e2384209c91996d5ec16744234d1c906ab79a701ce1a26155c9ec890b8dc8 (from https://pypi.org/simple/numpy/) (requires-python:>=3.5). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3 /tmp/tmpvhtmtb45 prepare_metadata_for_build_wheel /tmp/tmp0ej9znqp Check the logs for full command output.
 ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement numpy==1.18.3 (from versions: 1.3.0, 1.4.1, 1.5.0, 1.5.1, 1.6.0, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.0, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2, 1.9.0, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.10.0.post2, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.4, 1.11.0, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.12.0, 1.12.1, 1.13.0rc1, 1.13.0rc2, 1.13.0, 1.13.1, 1.13.3, 1.14.0rc1, 1.14.0, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5, 1.14.6, 1.15.0rc1, 1.15.0rc2, 1.15.0, 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3, 1.15.4, 1.16.0rc1, 1.16.0rc2, 1.16.0, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.16.6, 1.17.0rc1, 1.17.0rc2, 1.17.0, 1.17.1, 1.17.2, 1.17.3, 1.17.4, 1.17.5, 1.18.0rc1, 1.18.0, 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3, 1.18.4, 1.18.5, 1.19.0rc1, 1.19.0rc2, 1.19.0, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.19.5, 1.20.0rc1, 1.20.0rc2, 1.20.0, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.21.0rc1, 1.21.0rc2, 1.21.0, 1.21.1, 1.21.2)
 ERROR: No matching distribution found for numpy==1.18.3
 ----------------------------------------
WARNING: Discarding https://files.pythonhosted.org/packages/cf/f7/6c0dd488b5f5f1c0c1a48637df45046334d0be684faaf3536429f14aa9de/pandas-1.3.2.tar.gz#sha256=cbcb84d63867af3411fa063af3de64902665bb5b3d40b25b2059e40603594e87 (from https://pypi.org/simple/pandas/) (requires-python:>=3.7.1). Command errored out with exit status 1: /usr/bin/python3 /tmp/pip-standalone-pip-97uoni6z/__env_pip__.zip/pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-acl4tulg/overlay --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple -- 'setuptools>=51.0.0' wheel 'Cython>=0.29.21,<3' 'numpy==1.17.3; python_version=='"'"'3.7'"'"' and (platform_machine!='"'"'arm64'"'"' or platform_system!='"'"'Darwin'"'"') and platform_machine!='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.18.3; python_version=='"'"'3.8'"'"' and (platform_machine!='"'"'arm64'"'"' or platform_system!='"'"'Darwin'"'"') and platform_machine!='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.19.3; python_version>='"'"'3.9'"'"' and (platform_machine!='"'"'arm64'"'"' or platform_system!='"'"'Darwin'"'"') and platform_machine!='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.19.2; python_version=='"'"'3.7'"'"' and platform_machine=='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy==1.19.2; python_version=='"'"'3.8'"'"' and platform_machine=='"'"'aarch64'"'"'' 'numpy>=1.20.0; python_version=='"'"'3.8'"'"' and platform_machine=='"'"'arm64'"'"' and platform_system=='"'"'Darwin'"'"'' 'numpy>=1.20.0; python_version=='"'"'3.9'"'"' and platform_machine=='"'"'arm64'"'"' and platform_system=='"'"'Darwin'"'"'' Check the logs for full command output.

Mam również Node-Red-a postawionego na Docker w Synology za pomocą docker-compose i u mnie nie mam żadnych problemów z instalacją pakietów ani z funkcjonowaniem Node-Red.
Poniżej wrzucam mój plik z konfiguracją, może coś pomoże:
docker-compose.yml (711 bajtów)

Spróbuj może zainstalować najpierw numpy:

python3 -m pip install numpy==1.18.3

Niestety też nie idzie


Sorry nie mogę skopiować teraz konsoli

Chyba sobie na razie odpuszczę i zrobię potem inne NR, może na bramce, tam powinno się bez problemu zainstalować.