Baza danych jest zniekształcona (malformed) jak sobie z tym poradzić?

Jeżeli w logach pojawia się informacja typu:

ERROR (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Error executing query: (sqlite3.DatabaseError) database disk image is malformed

to jest to “znany problem” Home Assistant - patrz linki na dole.

Jak rozwiązać ten problem?

Nasz system ma domyślnie wyłączony zapis do bazy

Domyślnie, żeby uniknąć problemów, z bazą danych dostarczamy system z wyłączonym rejestrowaniem do bazy. Dlaczego tak robimy, opisaliśmy tu:

Najprostszym rozwiązaniem jest korzystanie z naszych domyślnych ustawień - nie włączanie rejestrowania do bazy. Żeby usunąć uszkodzoną bazę i wyłączyć logowanie postępuj wg opisu poniżej.

Usunięcie uszkodzonej bazy danych

  1. zalogować się na bramkę po ssh
ssh <ip_bramki>
  1. zatrzymać usługę asystenta domowego
pm2 stop ais
  1. przejść do katalogu z konfiguracją
cd ~/AIS
  1. usunąć uszkodzoną bazę
rm home-assistant_v2.db

Wyłączenie logowania do bazy

Należy usunąć lub wykomentować (wstawiając znak # na początku linii) komponenty recorder i history w konfiguracji.

nano configuration.yaml

po zakomentowaniu (lub usunięciu) linijek: recorder i history, zapisujemy zmiany i wychodzimy z programu nano:

  • Ctrl X
  • Y
  • Enter

Ponowne uruchomienia usługi Asystenta domowego

Uruchamiamy usługę:

pm2 start ais

Sprawdzamy w logach czy wszystko działa OK - czy nie ma błędów:

pm2 logs ais

Opis tego problemu na forum Home Assistant

1 polubienie

Można prosić o zaktualizowanie

Gdyż link już chyba nie działa

Link do bloga poprawiony.

A jak wygląda sytuacja z

Czy coś się zmieniło od tamtej pory czy dalej ten ten

Występuje czy został rozwiązany ?