Custom Monitor Docker component for Home Assistant

Dla lubiących mieć kontrolę nad uruchomionymi usługami w Docker jest komponent w postaci monitoringu kontenerów. Sprowadza się do zainstalowania np z HACS i dopisania paru wierszy konfiguracji.
Przykład takiego wpisu:

# Example configuration.yaml entry
monitor_docker:
 - name: Docker
  containers:
   - appdaemon
   - db-dsmr
   - db-hass
   - deconz
   - dsmr
   - hass
   - influxdb
   - mosquitto
   - nodered
   - unifi
  rename:
   appdaemon: AppDaemon
   db-dsmr: "Database DSMR-Reader"
   db-hass: Database Home Assistant
   deconz: DeCONZ
   dsmr: "DSMR-Reader"
   hass: Home Assistant
   influxdb: InfluxDB
   mosquitto: Mosquitto
   nodered: "Node-RED"
   unifi: UniFi
  monitored_conditions:
   - version
   - containers_running
   - containers_total
   - state
   - status
   - memory

Po szczegóły zapraszam do repozytorium github:

Mój niezręczny przykład użycia (kontenery na NAS- monitor w HA na bramce).

2 polubienia