Konfigurcja ecoNET sensor

Cześć
Znalazłem takiego gotowca na ściąganie danych z pieca który ma sterownik na wi fi.

sensor.yaml

EcoNET boiler

 • platform: rest
  scan_interval: 300
  resource: !secret econet24_host
  method: GET
  name: Boiler
  verify_ssl: false
  username: !secret econet24_user
  password: !secret econet24_psw
  authentication: basic
  headers:
  User-Agent: Home Assistant
  Content-Type: application/json
  value_template: “OK”
  json_attributes:
  • curr

  - fuelLevel

 • platform: template
  sensors:
  boiler_fuellevel:
  friendly_name: Fuel Level
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“fuelLevel”] }}’
  device_class: battery
  unit_of_measurement: “%”
  boiler_temperature:
  friendly_name: Boiler Temperature
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“tempCO”]|int }}’
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: “°C”
  icon_template: mdi:thermometer-lines
  boiler_pumpcoworks:
  friendly_name: Boiler Operation
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“pumpCOWorks”] }}’
  boiler_output:
  friendly_name: Boiler Power
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“boilerPower”] }}’
  unit_of_measurement: “%”
  boiler_fan_output:
  friendly_name: Boiler Fan Output
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“fanPower”]|int }}’
  icon_template: mdi:fan
  unit_of_measurement: “%”
  boiler_mixer_set_temp1:
  friendly_name: Boiler Mixer Heat Set Temperature
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“mixerSetTemp1”]|int }}’
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: “°C”
  boiler_mixer_temp1:
  friendly_name: Boiler Mixer 1 Temperature
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“mixerTemp1”]|int }}’
  icon_template: mdi:thermometer-lines
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: “°C”
  boiler_temp_huw_set:
  friendly_name: Boiler Set Hot Water
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“tempCWUSet”] }}’
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: “°C”
  temp_huw:
  friendly_name: Hot Water
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“tempCWU”]|int }}’
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: “°C”
  temp_outside:
  friendly_name: Temperature Outside
  value_template: ‘{{states.sensor.Boiler.attributes[“curr”][“tempExternalSensor”]|int }}’
  device_class: temperature
  unit_of_measurement: “°C”

Rozumiem że mma utworzyć plik sensor.yaml, wkleić tą formułę, dać swoje dane logowania i… i co dalej? Z takiego pliku robi się encję czy uruchamia się go z konsoli? przy username i password formuła !secret zostaje czy ją usuwam?
Sorki dopiero zaczynam przygodę z AI-S a z programowałem tylko maszyny CNC a nie takie skrypty :slight_smile: pomysłów mam dużo ale potrzebne mi są mądre głowy z naszego forum.