Leon taka sytuacja

wersia
google
ap
tylko mnie to spotkało jakaś rada jak to poprawić ??

Jak widzę komunikat “nie wczytano”, to spróbował bym wczytać ponownie.
Trzy kropki → wczytaj ponownie.

logika tego nakazuje ale…
rrr

Może ponowny restart bramki pomoże

Logi, logi, logi, logi

Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:153
First occurred: 11:11:43 (2 occurrences)
Last logged: 11:11:43

Setup failed for mobile_app: Requirements for cloud not found: ['hass-nabucasa==0.50.0'].
Setup failed for cast: Requirements for cloud not found: ['hass-nabucasa==0.50.0'].

Rejestrator: homeassistant
Źródło: wymagania.py:182 Pierwsze wystąpienie: 11:11:53 ( 1 wystąpień) Ostatnio zalogowany: 11:11:53

Błąd podczas wykonywania zadania: wyjątek zadania nigdy nie został pobrany
Traceback (ostatnie ostatnie połączenie):
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/discovery_flow.py”, wiersz 74, w async_process_pending_flows
czekaj na collect_with_concurrency(
Plik "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/async
.py", wiersz 171, w collect_with_concurrency
powrót czekaj na zebranie (
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/async_.py”, wiersz 169, w sem_task
powrót czekaj na zadanie
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py”, wiersz 203, w async_init
przepływ, wynik = czekaj na zadanie
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py”, wiersz 221, w _async_init
flow = await self.async_create_flow(program obsługi, context=context, data=data)
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py”, wiersz 715, w async_create_flow
await async_process_deps_reqs(self.hass, self._hass_config, integracja)
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/setup.py”, wiersz 353, w async_process_deps_reqs
czekaj na wymagania.async_get_integration_with_requirements(
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py”, wiersz 85, w async_get_integration_with_requirements
czekaj _async_process_integration(zamknęła, integracja, gotowe)
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py”, wiersz 136, w _async_process_integration
podnieść wynik
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py”, wiersz 85, w async_get_integration_with_requirements
czekaj _async_process_integration(zamknęła, integracja, gotowe)
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py”, wiersz 101, w _async_process_integration
czekaj na async_process_requirements (
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py”, wiersz 164, w async_process_requirements
czekaj _async_process_requirements(
Plik “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/requirements.py”, wiersz 182, w _async_process_requirements
podnieś WymaganiaNieZnalezione(nazwa, [wymaganie])
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Nie znaleziono wymagań dla chmury: [‘hass-nabucasa==0.50.0’].

Logger: homeassistant.util.package
Source: util/package.py:118
First occurred: 11:11:21 (3 occurrences)
Last logged: 11:11:42

Unable to install package hass-nabucasa==0.50.0: ERROR: Cannot install hass-nabucasa==0.50.0 because these package versions have conflicting dependencies. ERROR: ResolutionImpossible: for help visit User Guide - pip documentation v22.0.dev0

Spróbuj tak jak napisał @Akszyn - restart bramki z UI, ewentualnie w konsoli:

pm2 restart ais

Czekaj aż się uruchomi, sprawdź czy są uruchomione te integracje, jeśli nie to daj mu trochę czasu (15 minut powinno styknąć), ponowny restart, jeśli brak uruchomionych integracji to spróbuj:

pip install hass-nabucasa==0.50.0

jak skończy instalować to, restart.

nie zainstalowało stravi

Building wheel for cryptography (pyproject.toml) … error
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/python3 /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in_process.py build_wheel /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/tmp5hcv_nv6
cwd: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/pip-install-jyfqsvlw/cryptography_c5ab349f8093448db93d7d066db94a67
Complete output (151 lines):
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-3.9
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
copying src/cryptography/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
copying src/cryptography/utils.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
copying src/cryptography/about.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
copying src/cryptography/fernet.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
copying src/cryptography/exceptions.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/_types.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/_der.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/_oid.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/extensions.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/base.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/ocsp.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/name.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/oid.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/general_name.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/x509
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends
copying src/cryptography/hazmat/backends/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends
copying src/cryptography/hazmat/backends/interfaces.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/bindings
copying src/cryptography/hazmat/bindings/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/kdf
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/utils.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/serialization
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/encode_asn1.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x25519.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ocsp.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/backends/openssl
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/init.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography/hazmat/bindings/openssl
running egg_info
no previously-included directories found matching ‘docs/_build’
warning: no previously-included files found matching ‘vectors’
warning: no previously-included files matching ‘’ found under directory ‘vectors’
warning: no previously-included files matching '
’ found under directory ‘.github’
warning: no previously-included files found matching ‘release.py’
warning: no previously-included files found matching ‘.coveragerc’
warning: no previously-included files found matching ‘codecov.yml’
warning: no previously-included files found matching ‘.readthedocs.yml’
warning: no previously-included files found matching ‘dev-requirements.txt’
warning: no previously-included files found matching ‘tox.ini’
warning: no previously-included files found matching ‘mypy.ini’
warning: no previously-included files matching ‘’ found under directory ‘.zuul.d’
warning: no previously-included files matching '
’ found under directory ‘.zuul.playbooks’
writing manifest file ‘src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt’
copying src/cryptography/py.typed → build/lib.linux-armv7l-3.9/cryptography
running build_ext

 =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
 If you are seeing a compilation error please try the following steps to
 successfully install cryptography:
 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
   users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
 2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation.html for specific
   instructions for your platform.
 3) Check our frequently asked questions for more information:
   https://cryptography.io/en/latest/faq.html
 4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
   https://cryptography.io/en/latest/installation.html#rust
 5) If you are experiencing issues with Rust for *this release only* you may
   set the environment variable `CRYPTOGRAPHY_DONT_BUILD_RUST=1`.
 =============================DEBUG ASSISTANCE=============================

error: can’t find Rust compiler

If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.

To update pip, run:

 pip install --upgrade pip

and then retry package installation.

If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.

This package requires Rust >=1.41.0.

ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build cryptography
ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects

No dobra to sprawa jest bardziej złożona chociaż wygląda na to że nie dałeś bramce 15 minut pisząc post 10 minut po mnie :slight_smile:

Teraz bramka chciałaby mieć kompilator Rust - powinien się zainstalować sam wcześniej co pewnie mogło długo trwać lub zabraknąć miejsca, mogłeś przerwać proces instalacji, itp, itd.
Z drugiej strony zespół AIS miał w planach przejść na update poprzez skompilowane już biblioteki bez kompilacji na bramce. Także wzywam @jolka help :slight_smile:

Ostatnio Jolka nie jest aktywna na forum, więc urlop, choroba, itp - proponuję poczekać w spokoju przez święta na rozwiązanie, a tymczasem cofnąć się do poprzedniej wersji, którą używałeś lub “pełny reset bramki”.

2 polubienia

restart bramki robiłem jak Akszyn pisał więc miała nawet 30 min problem jest na dev3 więc miejsca chyba ma ok więc zrobię jak radzisz wielkie dzięki

1 polubienie

Nie jesteś jedyny z tym problemem… Zauważyłem że soft z bramki wraz z backupem nie jest taki pewny jak mogło by się wydawać…
Ale do rzeczy. Wszystko działało mi poprawnie na najnowszej Alfie Leona. Lubię być na bieżąco, wiem z czym to jest związane i znam też tego konsekwencje… także nikogo się nie czepiam :slight_smile:
Zaczęło się od tego, że nie mogłem za żadne skarby dodać integracji InfluxDB jak opisałem w tym poście: Influx
Walczyłem, próbowałem lokalnie jak i z chmurą i cały czas ten sam błąd… No to pierwsza myśl… zróbmy kopie konfiguracji i reset bramki…
No i raz… nic to nie dało w sensie integracja influxdb dalej nie działa. A 2 po aktualizacji do Leona pojawia się błąd dokładnie jak u kolegi @zielony

Błąd pewnie do naprawienia w aktualizacji… ale dlaczego nie mogę odpalić Influxa nie mam pojęcia…
Mam ochotę zrobić Factory reset ale czytając ile to może przynieść złego jeszcze się przed tym powstrzymuje bo i tak nie mam pewności czy to pomoże…