Problem z integracją ais supla (przestała działać)

Od kilku dni zauważyłem u siebie problem z urządzeniem na którym zainstalowana jest supla gdyż z poziomu ha nie mogę nim sterować a z chmury supli działa bez problemu, zaś w logach od kilku dni mam takie wpisy a encja ma status jako niedostępny

Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: components/ais_supla/init.py:189
First occurred: 19 stycznia 2021, 14:32:19 (3100 occurrences)
Last logged: 20:02:04

Update for cover.wemos fails
Traceback (most recent call last):
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py”, line 278, in async_update_ha_state
await self.async_device_update()
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py”, line 474, in async_device_update
raise exc
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py”, line 52, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/init.py”, line 239, in wrapper
result = method(*args, **kwargs)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/ais_supla/init.py”, line 189, in _update
self.channel_data[“id”], include=[“connected”, “state”]
KeyError: ‘id’

Logger: homeassistant.config_entries
Source: helpers/entity_component.py:155
First occurred: 16:44:13 (1 occurrences)
Last logged: 16:44:13

Error setting up entry AIS svr24.supla.org for cover
Traceback (most recent call last):
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py”, line 236, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self) # type: ignore
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/cover/init.py”, line 159, in async_setup_entry
return await hass.data[DOMAIN].async_setup_entry(entry)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity_component.py”, line 155, in async_setup_entry
raise ValueError(“Config entry has already been setup!”)
ValueError: Config entry has already been setup!

Logger: homeassistant.components.cover
Source: components/cover/init.py:348
Integration: Roleta (documentation, issues)
First occurred: 18 stycznia 2021, 12:03:42 (2 occurrences)
Last logged: 18 stycznia 2021, 12:03:42

 • CoverDevice is deprecated, modify SuplaCover to extend CoverEntity
 • CoverDevice is deprecated, modify SuplaGateDoor to extend CoverEntity

od aktualizacji home assistant do wersji 2022.3/4 zauważyłem problem z waszą integracją supli gdyż sytuacja znów się powtarza ze z poziomu bramki nie mogę włączać/wyłączać urządzeń


a takie coś mam w logach

Logger: homeassistant.components.sensor
Source: components/ais_supla_mqtt/sensor.py:54
Integration: Sensor (documentation, issues)
First occurred: 21 kwietnia 2022, 22:28:48 (2 occurrences)
Last logged: 21 kwietnia 2022, 22:28:49

Error adding entities for domain sensor with platform ais_supla_mqtt
Error while setting up ais_supla_mqtt platform for sensor
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 382, in async_add_entities
  await asyncio.gather(*tasks)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 614, in _async_add_entity
  await entity.add_to_platform_finish()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 798, in add_to_platform_finish
  await self.async_added_to_hass()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/ais_supla_mqtt/sensor.py", line 49, in async_added_to_hass
  await self._subscribe_topics()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/ais_supla_mqtt/sensor.py", line 54, in _subscribe_topics
  self._sub_state = await hass_mqtt.subscription.async_subscribe_topics(
TypeError: async_subscribe_topics() takes 2 positional arguments but 3 were given
Logger: homeassistant.config_entries
Source: components/ais_supla_mqtt/sensor.py:83
First occurred: 21 kwietnia 2022, 22:30:49 (1 occurrences)
Last logged: 21 kwietnia 2022, 22:30:49

Error unloading entry SUPLA MQTT BRIDGE for sensor
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py", line 474, in async_unload
  result = await component.async_unload_entry(hass, self)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/sensor/__init__.py", line 243, in async_unload_entry
  return await component.async_unload_entry(entry)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 174, in async_unload_entry
  await platform.async_reset()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 628, in async_reset
  await asyncio.gather(*tasks)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 823, in async_remove
  await self.async_will_remove_from_hass()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/ais_supla_mqtt/sensor.py", line 83, in async_will_remove_from_hass
  self._sub_state = await hass_mqtt.subscription.async_unsubscribe_topics(
TypeError: object dict can't be used in 'await' expression