Usunięcie integracji

Jak usunąć skutecznie integrację Xiaomi Miio? Pomimo użycia
opcji usuń nic się nie dzieje. Wersja AIS HA 0.118.4b0

Szczegóły loga:
Logger: aiohttp.server
Source: components/xiaomi_miio/gateway.py:4
First occurred: 11:20:19 (1 occurrences)
Last logged: 11:20:19

Error handling request
Traceback (most recent call last):
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_protocol.py”, line 422, in _handle_request
resp = await self._request_handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_app.py”, line 499, in _handle
resp = await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py”, line 118, in impl
return await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/request_context.py”, line 18, in request_context_middleware
return await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/ban.py”, line 72, in ban_middleware
return await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/auth.py”, line 127, in auth_middleware
return await handler(request)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/http/view.py”, line 129, in handle
result = await result
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/config/config_entries.py”, line 89, in delete
result = await hass.config_entries.async_remove(entry_id)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py”, line 644, in async_remove
unload_success = await self.async_unload(entry_id)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py”, line 744, in async_unload
return await entry.async_unload(self.hass)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/config_entries.py”, line 299, in async_unload
component = integration.get_component()
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/loader.py”, line 416, in get_component
cache[self.domain] = importlib.import_module(self.pkg_path)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/importlib/init.py”, line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 1030, in _gcd_import
File “”, line 1007, in _find_and_load
File “”, line 986, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 680, in _load_unlocked
File “”, line 790, in exec_module
File “”, line 228, in _call_with_frames_removed
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/xiaomi_miio/init.py”, line 6, in
from .config_flow import CONF_FLOW_TYPE, CONF_GATEWAY
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/xiaomi_miio/config_flow.py”, line 12, in
from .gateway import ConnectXiaomiGateway
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/xiaomi_miio/gateway.py”, line 4, in
from miio import DeviceException, gateway
ModuleNotFoundError: No module named ‘miio’

Miio

1 polubienie

wygląda w kodzie, że ten komponent potrzebuje pakiet pythona python-miio w wersji 0.5.3

image

w logu podczas usuwania integracji widać, że są jakieś importy z tego pakietu (bo coś ma się pewnie zadziać podczas usuwania) ale się nie udają bo pakiet nie jest zainstalowany -> No module named ‘miio’

zainstaluj pakiet w konsoli:

pip install python-miio==0.5.3

po to żeby usunąć integrację - proste i logiczne :wink:

PS
oczywiście tylko zgaduje, że to może pomóc