Notatnik Jupyter i Home Assistant Data Science

Notatnik Jupyter i Home Assistant Data Science

Notatnik Jupyter to narzędzie do interaktywnego opracowywania i prezentowania projektów, zwykle tych które dotyczą analizy danych. Notatnik integruje kod i jego dane wyjściowe w jednym dokumencie, który łączy wizualizacje, opis, równania matematyczne i inne multimedia. Innymi słowy: jest to pojedynczy dokument, w którym można uruchamiać kod, wyświetlać dane wyjściowe, a także dodawać objaśnienia, formuły, wykresy i sprawić, że praca będzie bardziej przejrzysta, zrozumiała, powtarzalna i udostępniana. Więcej o Jupyter można dowiedzieć się z tej strony:

Home Assistant Data Science to przykładowe notatki Jupyter pobierające dane z bazy Home Assistant. W tym opisie pokażemy jak zainstalować Jupyter i Home Assistant Data Science na bramce.

Instalacja pakietów

apt install libxml2 libxslt libzmq -y

Przygotowanie środowiska użytkownika​

Utwórz katalog dla swoich notatek i wypróbuj notatniki Home Assistant do nauki danych:

mkdir ~/notebooks
cd ~/notebooks
git clone https://github.com/home-assistant/home-assistant-notebooks.git

Stwórz wirtualne środowisko Python i aktywuj je:

python3 -m venv .
source bin/activate

Instalacja pakietów Python-a

Numpy to podstawowy pakiet do obliczeń naukowych w Pythonie, na bramce instalujemy go komendą:

MATHLIB=m pip install numpy

wheel:

pip install wheel

jupyterlab:

pip install jupyterlab

HASS-data-detective:

pip install HASS-data-detective

Uruchom serwer JupyterLab

jupyter lab --port 9999 --ip=0.0.0.0 --notebook-dir=~/notebooks

Skopiuj token i ustaw hasło na serwerze JupyterLab

uruchom w przeglądarce serwer JupyterLab otwierając stronę

http://[ip-bramki]:9999

ustaw hasło

uruchom JupyterLab

Dodajemy pierwszą notatkę

zmieniamy nazwę na AIS

dodajemy nasz kod:

print("Hej")
print("AIS")

uruchamiamy nasz kod z notatki

w dostępnych przykładach z Home Assistant możemy zdefiniować połączenie z bazą danych do której pisze Home Assistant i eksplorować dane zapisane w bazie, tak jak to robią analitycy danych.

1 polubienie