Wyjaśnienie jak działa MQTT Discovery na bramce - "automatyczne konfigurowanie" urządzeń po MQTT

:tipping_hand_woman: To opis dla osób, które robią projekty własnych urządzeń i chcą je skomunikować po MQTT z Asystentem domowym.

Wstęp do MQTT Discovery

Idea jest taka, że konfiguracja jest nie w Asystencie domowym ale na samym urządzeniu. Bo urządzenie wie jakie ma czujniki, na jakie komendy reaguje jak się nazywa itd. - potrafi opisać jak się z nim komunikować w sposób zrozumiały dla Asystenta.

Taki opis urządzenie publikuje na temat z prefixem homeassistant. Tak wygląda doomyślna konfiguracja MQTT dla wykrywania urządzeń:

mqtt:
  discovery: true
  discovery_prefix: homeassistant

W ten sposób ograniczamy potrzebę konfiguracji po stronie Asystenta domowego.

Dokumentacja Home Assistant

Tu są opisane wszystkie możliwe opcje które rozumie Asystent domowy i które mogą wysyłać urządzenia

Prosty przykład

Żeby dodać urządzenie typu sensor binarny to urządzenie powinno opublikować do bramki np. taki komunikat:

{
"name": "garden", 
"device_class": "motion", 
"state_topic": "homeassistant/binary_sensor/garden/state"
}

w temacie:

homeassistant/binary_sensor/garden/config

w programie MQTT Explorer, łączymy się z brokerem MQTT na bramce i publikujemy json-a:

w efekcie na bramce automatycznie mamy automatycznie dodaną encje binary sensor:

i możemy już raportować jego status do Asystenta:

efekt:

i oglądać status w interfejsie:

automatyzować itd…

To nie koniec

Trzeba jeszcze zadbać o to, żeby przy starcie Asystent domowy zapytał o status wszystkich urządzeń MQTT w sieci (publikując pytanie o temacie na którym nasłuchują wszystkie urządzenia - ten temat to dom).
Oczywiście po dołączeniu do brokera MQTT urządzenie też musi opublikować swój opis i status tak żeby Asystent mógł je automatycznie skonfigurować/dołączyć. Podobnie po zmianie konfiguracji urządzenia powinien być wysłany stosowny komunikat discovery ( o zmianie nazwy, parametrów).

Tak dokładnie dział gniazdko które sprzedajemy, oraz wszystkie urządzenia z oprogramowaniem AIS Tasmota i tak można dodać kolejne własne urządzenia.

To wszystko opisane jest szczegółowo w naszej dokumentacji :slight_smile:

2 polubienia

Wielkie dzięki :slight_smile: Już wkrótce mój projekt doczeka się autodiscovery :slight_smile:

3 polubienia