Zdalny dostęp do bazy ha na serwerze MySQL działającym na bramce

Zdalny dostęp do bazy ha na serwerze MySQL działającym na bramce

We wcześniejszym wpisie opisaliśmy jak zainstalować ręcznie serwer bazodanowy MySQL na bramce.

Tu pokażemy jak się połączyć z bazą działającą na bramce z komputera działającego w lokalnej sieci.

Serwer bazodanowy działa na standardowym porcie MySQL 3306

Żeby można było się połączyć z zewnątrz (z innego komputera w lokalnej sieci) należy dodać odpowiednie uprawnienie w bazie ha.

Bez stosownego uprawnienia przy próbie połączenia otrzymamy błąd:

mysql -h ais-dom.local -u ais -pdom ha
ERROR 1130 (HY000): Host '192.168.xxx.xxx' is not allowed to connect to this MariaDB server

gdzie ais-dom.local to IP bramki w lokalnej sieci
a host 192.168.xxx.xxx to IP komputera z którego się łączymy.

Żeby nadać uprawnienie logujemy się do bazy mysql na bramce

mysql -h localhost -u $(whoami) -pdom mysql

i nadajemy uprawnienie dla IP zdalnego klienta

GRANT ALL ON ha.* to 'ais'@'192.168.xxx.xxx' IDENTIFIED BY 'dom';
FLUSH PRIVILEGES;

Po tym możemy się już łączyć z bazą ha z PC.

Możemy to zrobić klientem konsolowym:

mysql -h ais-dom.local -u ais -pdom ha

Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 28
Server version: 10.4.6-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [ha]> 

albo zainstalować klienta z graficznym interfejsem - jak ktoś lubi kolorowo :wink:
w debianie możemy zrobić to tak:

sudo snap install mysql-workbench-community


i jeszcze polecenie zezwalające pakietowi mysql-workbench-community na dostęp do usługi zapisu haseł w systemie:

sudo snap connect mysql-workbench-community:password-manager-service :password-manager-service

następnie uruchamiamy klienta MySQL z graficznym interfejsem:

mysql-workbench-community 

definiujemy połączenie

i już możemy robić zapytania do bazy i sprawdzać jakie zdarzenia nam się zapisują w bazie

Jak widać, co minute sprawdzamy tryb nocny serwisem. Zapis co 1min do bazy jest 100% ok, ale i tak wyłączymy zapis tego serwisu w kolejnej wersji żeby nie zaśmiecać bazy.
W ten sposób łatwiej sobie wyobrazić co się dzieje jak integracja robi coś co sekundę… albo częściej (takie też są).