AI-Speaker + EQ-3 Max Cube

To nie opcja tylko dodatek niestandardowy HA, do edycji plików konfiguracji. Edytor jak każdy inny.
Możesz edytować pliki konfiguracji dowolnym programem. Należy się tylko do tych plików dostać.
Na bramce AIS są w lokalizacji:

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS

Istnieje sporo sposobów na połączenie się zdalnie i wygodne edytowanie plików.
Parę sposobów opisane w samej dokumentacji, inne opisane na forum.

Przykład z FTP dla początkujących:

Przykład z dodatkową aplikacją (usługą):

Dokonując odpowiednich wpisów w pliku configuration.yaml, znajdującego się w lokalizacji jaką wcześniej wskazałem i postępując zgodnie z dokumentacją HA.

Na końcu uruchamiając serwer HA ponownie, po wcześniejszym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych zmian.