Błedy czy ktoś wie od czego się zrobiły/ restart bramki co chwilę

"/data/data/com.termux/files/home/AIS/custom_components/localtuya/pytuya/__init__.py", line 669, in connect
3|ais |   _, protocol = await loop.create_connection(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1064, in create_connection
3|ais |   raise exceptions[0]
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1049, in create_connection
3|ais |   sock = await self._connect_sock(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 960, in _connect_sock
3|ais |   await self.sock_connect(sock, address)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 500, in sock_connect
3|ais |   return await fut
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 535, in _sock_connect_cb
3|ais |   raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
3|ais | OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.180', 6668)
^[[A^[[B3|ais | 2022-12-07 20:13:10.429 ERROR (DbWorker_0) [homeassistant.components.recorder.util] Error executing query: ()
3|ais | 2022-12-07 20:13:10.440 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [2745347520] Error handling message: Unknown error (unknown_error) from 192.168.1.167 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36)
3|ais | Traceback (most recent call last):
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 27, in _handle_async_response
3|ais |   await func(hass, connection, msg)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/websocket_api.py", line 379, in ws_get_statistics_metadata
3|ais |   statistic_ids = await instance.async_add_executor_job(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
3|ais |   result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 894, in list_statistic_ids
3|ais |   metadata = get_metadata_with_session(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 811, in get_metadata_with_session
3|ais |   result = execute_stmt_lambda_element(session, stmt)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.py", line 195, in execute_stmt_lambda_element
3|ais |   executed = session.execute(stmt)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1713, in execute
3|ais |   conn = self._connection_for_bind(bind)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1552, in _connection_for_bind
3|ais |   return self._transaction._connection_for_bind(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 747, in _connection_for_bind
3|ais |   conn = bind.connect()
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/future/engine.py", line 406, in connect
3|ais |   return super(Engine, self).connect()
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3315, in connect
3|ais |   return self._connection_cls(self, close_with_result=close_with_result)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 96, in __init__
3|ais |   else engine.raw_connection()
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3394, in raw_connection
3|ais |   return self._wrap_pool_connect(self.pool.connect, _connection)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3361, in _wrap_pool_connect
3|ais |   return fn()
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 325, in connect
3|ais |   return _ConnectionFairy._checkout(self)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 888, in _checkout
3|ais |   fairy = _ConnectionRecord.checkout(pool)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 491, in checkout
3|ais |   rec = pool._do_get()
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/pool.py", line 134, in _do_get
3|ais |   raise SQLAlchemyError
3|ais | sqlalchemy.exc.SQLAlchemyError: ()
3|ais | 2022-12-07 20:13:37.950 ERROR (MainThread) [custom_components.localtuya.common] [340...cd3] Connect to 192.168.1.180 failed
3|ais | Traceback (most recent call last):
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/home/AIS/custom_components/localtuya/common.py", line 145, in _make_connection
3|ais |   self._interface = await pytuya.connect(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/home/AIS/custom_components/localtuya/pytuya/__init__.py", line 669, in connect
3|ais |   _, protocol = await loop.create_connection(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1064, in create_connection
3|ais |   raise exceptions[0]
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1049, in create_connection
3|ais |   sock = await self._connect_sock(
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 960, in _connect_sock
3|ais |   await self.sock_connect(sock, address)
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 500, in sock_connect
3|ais |   return await fut
3|ais |  File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 535, in _sock_connect_cb
3|ais |   raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
3|ais | OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.1.180', 6668)

Break bazy danych na adresie 192.168.1.180

Nie mam bazy danych zewnętrznej mam na usb
Teraz to mam w logach

"
Logger: homeassistant.components.recorder.util
Source: components/recorder/util.py:103
Integration: Recorder (documentation, issues)
First occurred: 21:13:26 (1 occurrences)
Last logged: 21:13:26

Error executing query: ()
"

Znalazłem takie wyjaśnienie ale gdzie to znaleźć w ais
Your database is corrupt. Delete it (config/home-assistant_v2.db) and restart is the easy way, though you will lose your history data.
Z USB usunąłem w Folderze AIS .db nie występuje

Czekaj… Co masz na adresie 192.168.1.180? Bramkę tuya?

Nie mam bramki tuya.Na to nie patrz to jest nie aktywny osuszacz wyłączyłem już encje.Format USB zrobiłem i zaczęła chodzić bramka usunąłem wpis recorder z config ale znowu teraz dodałem sprawdzam czy ten błąd nadal będzie wystepowal.
Wywaliło znowu historię i USB
Czy jeżeli robię historię z poziomu AIS do Sqlite to musi być wpis recorder:
Taka scieżka sie utworzyła na USB tworząc SQlite.Przeciez powinien być termux czy coś zle myslę
/mnt/media_rw/1278-C1E6/Android/data/pl.sviete.dom.client

Poszedł format Pendrive’a i narazie bez błędów bramka działa
Znowu sprawa historii wróciła restart AIS oraz brak historii.

Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/recorder/pool.py:134
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 13:45:13 (1 occurrences)
Last logged: 13:45:13

[2775003088] Error handling message: Unknown error (unknown_error) from 192.168.1.253 (Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; moto g200 5G Build/S1RXS32.50-13-10; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/107.0.5304.141 Mobile Safari/537.36)
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 27, in _handle_async_response
  await func(hass, connection, msg)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/websocket_api.py", line 379, in ws_get_statistics_metadata
  statistic_ids = await instance.async_add_executor_job(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 894, in list_statistic_ids
  metadata = get_metadata_with_session(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 811, in get_metadata_with_session
  result = execute_stmt_lambda_element(session, stmt)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/util.py", line 195, in execute_stmt_lambda_element
  executed = session.execute(stmt)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1713, in execute
  conn = self._connection_for_bind(bind)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1552, in _connection_for_bind
  return self._transaction._connection_for_bind(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 747, in _connection_for_bind
  conn = bind.connect()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/future/engine.py", line 406, in connect
  return super(Engine, self).connect()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3315, in connect
  return self._connection_cls(self, close_with_result=close_with_result)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 96, in __init__
  else engine.raw_connection()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3394, in raw_connection
  return self._wrap_pool_connect(self.pool.connect, _connection)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 3361, in _wrap_pool_connect
  return fn()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 325, in connect
  return _ConnectionFairy._checkout(self)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 888, in _checkout
  fairy = _ConnectionRecord.checkout(pool)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/sqlalchemy/pool/base.py", line 491, in checkout
  rec = pool._do_get()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/recorder/pool.py", line 134, in _do_get
  raise SQLAlchemyError
sqlalchemy.exc.SQLAlchemyError: ()

Logger: homeassistant.helpers.frame
Source: helpers/frame.py:77
First occurred: 13:41:14 (1 occurrences)
Last logged: 13:41:14

Detected integration that uses deprecated `async_get_registry` to access device registry, use async_get instead. Please report issue for ais_ai_service using this method at homeassistant/components/ais_ai_service/__init__.py, line 2750: dev_registry = await hass.helpers.device_registry.async_get_registry()

Też miałem ten problem na dev1, potem na dev3 , zmieniałem karty, pendrive, formatowałem pod androidem, nawet raz usunąłem wskazany plik bazy i ruszyło, ale potem znowu wywalało błędy i nie było historii.
Generalnie działało tylko od jakiegoś czasu jako sqlite memory, ale przeszkadzało mi, że historia działa wolno.
Finalnie postawiłem na mariadb i działa ok, a problemów z zapisem na kartę nie rozwiązałem.

Utworzyłem bazę danych online postgres z dużą pomocą Stravi. Testuję i zobaczymy co będzie się działo. Łyczko a dużo tych kart oraz Pendriv’ow wymieniałes?
Zauważyłem teraz że po włożeniu Pendrive’a do komputera występuje na nim ścieżka android/data/pl.svuete.dom.client/files
Może to jest przyczyną nie zostały jakieś dane zaktualizowane do termux

3 karty sd na dev1, 1 micro i 2x pendrive na dev3

1 polubienie

A brałeś klasę 1 ?

czw., 8 gru 2022, 21:30 użytkownik JohnPaul z AI-Speaker <notifications@ai-speaker.discoursemail.com> napisał:

to nie jest kwestia karty, wcześniej działało na tej samej karcie, karty działają też wszędzie indziej.
Nie chciało mi się z tym grzebać dłużej, ale to kwestia software’owa

To mógłby ktoś naprawić

Sprawdzone winnym okazał się zapis do pamięci Pendrive.