Problemy z mqtt / dev3 / Hugo stabilna

Witam.
Dziś bramka nagle się zresetowała i uruchomiła.
Czas uruchomienia który powiedziała to 145 sekund.
W tej chwili nie widać urządzeń na tasmota choć Supla działa. Zigbee też nie funkcjonuje.
Proszę o pomoc.
@Stravi lub @Cezary.K macie jakiś pomysł bo ręce mi poprosty opadły.
W logach pojawiło się to:

Logger: homeassistant.components.automation.ais_asystent_domowy_witamy
Source: components/ais_audiobooks_service/init.py:72
Integration: Automatyzacja (documentation, issues)
First occurred: 18:16:09 (2 occurrences)
Last logged: 18:16:09

AIS Asystent domowy Witamy: Error executing script. Unexpected error for call_service at pos 15: Expecting value: line 1 column 94209 (char 94208)
While executing automation automation.ais_asystent_domowy_witamy
Traceback (most recent call last):
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/script.py”, line 368, in _async_step
await getattr(self, handler)()
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/helpers/script.py”, line 568, in _async_call_service_step
await service_task
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1530, in async_call
task.result()
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/core.py”, line 1569, in _execute_service
await self._hass.async_add_executor_job(handler.job.target, service_call)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py”, line 52, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/ais_audiobooks_service/init.py”, line 35, in get_authors
data.get_authors(call)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/ais_audiobooks_service/init.py”, line 72, in get_authors
self.all_books = json.loads(file.read())
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/json/init.py”, line 346, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/json/decoder.py”, line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/json/decoder.py”, line 355, in raw_decode
raise JSONDecodeError(“Expecting value”, s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 94209 (char 94208)

Oraz to

Logger: homeassistant
Source: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/runner.py:97
First occurred: 18:23:59 (44132 occurrences)
Last logged: 18:26:56

Error doing job: Exception in callback BaseSelectorEventLoop.accept_connection(<aiohttp.web…at 0xa50a25f8>, <socket.socke…0.115’, 8060)>, None, <Server socke…15’, 8060)>,)>, 128, None)
Traceback (most recent call last):
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/asyncio/events.py”, line 80, in _run
self._context.run(self._callback, *self._args)
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/asyncio/selector_events.py”, line 164, in _accept_connection
conn, addr = sock.accept()
File “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/socket.py”, line 293, in accept
fd, addr = self._accept()
OSError: [Errno 22] Invalid argument

Ja Ci proponuje wrócić do Grety plus ustawienia z backupu. Hugo - co widać z komentarzy wielu - jest kapryśny…

@sdsi Jak to zrobić ?

Wersja systemu Greta 👩 wydana - #51 przez SebiCo - z tym, że Greta ma inny numer wersji. Sprawdź jaki.

Na początek pokaż co masz w logach PM2 - konsola a w niej komenda pm2 logs

Kod na forum wklejasz wstawiając poniżej i powyżej trzech znaków apostrofu (na klawiaturze standardowej ten pod esc) lub użyj przycisku powyżej </> - tekst sformatowany.

kod do wklejenia 

1 polubienie