Bramka: HTTPS na bramce

Uruchomienie usługi lokalnego serwera z szyfrowaniem

Najprostszym sposobem jest włączenie serwera caddy, który jest już zainstalowany na urządzeniu i posiada domyślną konfigurację https.

https://caddyserver.com/

Podobnie można zrobić za pomocą serwera nginx czy apache, ale te serwery nie są domyślnie zainstalowane (trzeba je zainstalować za pomocą menadżera pakietów apt).

Poniżej opiszemy instalację krok po kroku na podstawie serwera cadd

 1. Przejdź do konsoli na urządzeniu


2. Sprawdź konfigurację serwera caddy za pomocą polecenia

cat $PREFIX/bin/Caddyfile

odpowiedź w konsoli powinna być taka jak poniżej

$ cat $PREFIX/bin/Caddyfile
:8123 {
  tls /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/servercert.pem /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS/privekey.pem
  proxy / localhost:8180 {
    websocket
    transparent
  }
}
 1. Uruchom serwer poleceniem
caddy -conf $PREFIX/bin/Caddyfile

odpowiedź w konsoli powinna być taka jak poniżej

$ caddy -conf $PREFIX/bin/Caddyfile
Activating privacy features... done.
...
 1. Sprawdź działanie w przeglądarce wchodząc na adres https://:8123

 2. Jeśli chcesz, by serwer był automatycznie uruchamiany, dodaj go do menadżera usług PM2:

 • zatrzymaj serwer w konsoli (uruchomiony w punkcie 3) komendą Ctrl + c
 • by uruchomić serwer jako usługę, wpisz w konsoli polecenie
pm2 start caddy --name https -- -conf "$PREFIX/bin/Caddyfile"
 • zapisz ustawienia menadżera usług komendą pm2 save - usługa https będzie już domyślnie uruchamiana po restarcie bramki
pm2 save

2 polubienia

Czy po każdym “formacie” bramki trzeba to aktywować ?

nie trzeba… tylko jeżeli chcesz mieć taką niestandardową funkcjonalność

kopia to pliki konfiguracyjne: Asystenta domowego / HA i Zigbee2Mqtt
inne rzeczy które doinstalowujesz sam nie są w kopii