Bramka: Obsługa kart dźwiękowych

Wprowadzenie

Opis w przygotowaniu

Wyświetlenie wszystkich kart dzwiękowych

Wszystkie karty audio, które są dostępne w systemie (podłączone i z zainstalowanym sterownikiem) listujemy komendą w konsoli:

cat /proc/asound/cards

w wyniku dostajemy informację o kartach dźwiękowych, które są zainstalowane na bramce:

$ cat /proc/asound/cards
0 [AMLM8AUDIO   ]: AML-M8AUDIO - AML-M8AUDIO
           AML-M8AUDIO
 1 [AUDIO     ]: USB-Audio - USB AUDIO
           USB AUDIO at usb-xhci-hcd.0.auto-1.1, full speed
 2 [dabaizhiyin16k1]: USB-Audio - dabaizhiyin16k16b
           dabaizhiyin dabaizhiyin16k16b at usb-xhci-hcd.0.auto-1.3, full speed

Testowanie kart dźwiękowych

Każda karta może być obsługiwana za pomocą miksera, który ma zwykle kilka kontrolek. Żeby zobaczyć, jakie kontrolki ma karta 2, wpisujemy w konsoli taką komedę:

$ su -c 'tinymix -D 2'

gdzie parametr -D 2 oznacza, że chodzi nam o kartę 2

$ su -c 'tinymix -D 2'
Mixer name: 'dabaizhiyin16k16b'
Number of controls: 3
ctl	type	num	name                   value
0	INT	1	Capture Channel Map           0
1	BOOL	1	Mic Capture Switch            On
2	INT	1	Mic Capture Volume            32

jak się można domyślić kontroler 2 (Mic Capture Volume) odpowiada za głośność mikrofonu, żeby wyświetlić jego, parametry wpisujemy w konsoli:

$ su -c 'tinymix -D 2 2'

gdzie parametr -D 2 2 oznacza, że chodzi nam o kartę 2 i kontroler 2

$ su -c 'tinymix -D 2 2'
Mic Capture Volume: 32 (range 0->32)

TODO