CSS stylizacja karty w aplikacji - przykłady

Jak wiemy CSS is Awesome :wink:

image

2 Przykłady z życia:

Kod przycisku kontrolera HID

chcemy powiększyć kod przycisku bo jest mało widoczny, w tym celu do kodu:

type: button
tap_action:
 action: none
entity: binary_sensor.ais_remote_button
show_state: true
hold_action:
 action: none
show_name: true
icon: 'hass:keyboard-settings'
name: Kod przycisku kontrolera HID

dodajemy taki styl:

style: |
 ha-card .state {
  font-size: 16em;
  color: var(--secondary-text-color);
  color: var(--primary-color); 
  position: fixed;
  bottom: 30%;
  font-weight: bold;
 }

i już mamy kartę z widocznym kodem przycisku na całą stronę

Karta z awatarem Jolka

Nie podoba nam się napis na dole karty i chcemy go ukryć

dodajemy do ostatniej kary taki styl

style: |
   ha-card {
    position: relative;
    bottom: 6em;
    align-items: center;
    border: solid black 1em;
   }

i już jest lepiej

kod karty:

cards:
 - entities:
   - entity: input_text.ais_knowledge_query
  show_header_toggle: false
  type: entities
 - type: conditional
  conditions:
   - entity: sensor.ais_speech_status
    state_not: DONE
  card:
   type: picture
   image: 'http://www.ai-speaker.com/images/free.gif'
   tap_action:
    action: none
   hold_action:
    action: none
 - type: conditional
  conditions:
   - entity: sensor.ais_speech_status
    state: DONE
  card:
   type: picture
   image: 'http://www.ai-speaker.com/images/free.jpeg'
   tap_action:
    action: none
   hold_action:
    action: none
 - content: >
   <ha-icon icon="mdi:face-woman"></ha-icon> {{
   states.sensor.aisknowledgeanswer.attributes.text }}
  type: markdown
  style: |
   ha-card {
    position: relative;
    bottom: 6em;
    align-items: center;
    border: solid black 1em;
   }
type: vertical-stack