Dodanie głowicy termostatycznej FIBARO

Postanowiliśmy przetestować przed zimą :wink: głowicę z zewnętrznym czujnikiem temperatury:
The Heat Controller Starter Pack ZW5 EU

Głowica termostatyczna

Najpierw podłączamy kabel USB i ładujemy baterię w głowicy zgodnie z instrukcją:

Następnie “odbezpieczamy” baterię w zewnętrznym czujniku temperatury:

i parujemy zewnętrzny czujnik temperatury z głowicą:

Konfiguracja na bramce AIS

Do konfiguracji Z-wave przechodzimy klikając w “Konfiguracja” → “Konfiguracja Urządzeń ZWave”

:tipping_hand_woman: W przypadku bramek DEV integracja Zwave wymaga instalacji ręcznej, opisanej w dokumentacji:

Będąc w aplikacji ZWaveJs2Mq żeyb dodać nowe urządzenie klikamy w Control Panel a następnie MANAGE NODES:

następnie wybieramy opcję dodania Inclusion

w koljenym kroku możemy wybrać opcję klasę bezpieczeństwa urządzenia (szyfrowanie połączenia) - ma to znaczenie w przypadku zamków:

Głowicę termostatyczną możemy dodać bez pinu:

Z poziomu aplikacji ZwaveJs2Mqtt to już wszystko - mamy dodany nowy węzeł w sieci Z-Wave:

Głowica w Asystentcie domowym

Głowica dostępna jest jako nowe urządzenie które możemy dodać do interfejsu użytkownika:

teraz wystarczy ładnie nazwać głowicę i już możemy sterować ogrzewaniem :slight_smile: