Ogólne: Podłączenie czujnika temperatury do urządzeń IoT (AI-Speaker - Home Assistant)

Po wgraniu oprogramowaniu do modułu wg instrukcji:
https://ai-speaker.discourse.group/t/ogolne-wgrywanie-oprogramowania-do-urzadzen-iot/61
można dodatkowo podłączyć termometr DS18B20.
Podłączenie opisze znowu na przykładzie Sonoff Basic ale analogicznie jest na innych urządzenia IoT na ESP8266.

:exclamation: Wszystkie opisane poniżej prace należy wykonywać na odłączonym zasilaniu 230V! :exclamation:

Potrzebny będzie:

  • czujnik temperatury DS18B20
    aa
  • rezystor 4,7k Ohma , który należy wlutować pomiędzy Vcc (czerwony przewód) a Data (żółty przewód)

Następnie podłączamy wg rysunku jak niżej:


czyli:
-czerwony przewód od DS18b20 do 3,3v na Sonoff Basic
-żółty przewód od DS18b20 do RX (czyli Gpio3) na Sonoff Basic
-czarny przewód od DS18b20 do GND na Sonoff Basic

Po podłączeniu jak wyżej wchodzimy na moduł i na STRONAIE URZĄDZENIA wybieramy KONFIGURACJA i PARAMETRY MODUŁU i ustawiamy jak niżej.


Klikamy Zapisz.
Jeżeli wszystko zrobiliśmy prawidłowo pojawi się odczyt temperatury.

Domyślnie ustawione jest wysyłanie do bramki odczytu co 300 sekund.
Można to zmienić po przez wpisanie w Konsoli moduły komendy:
TelePeriod 120
gdzie liczba oznacza ilość sekund co ile moduł wysyła dane do bramki.

Można również podłączyć kilka termometrów pod RX (GPIO3), ja na jednym module mam 6 x ds18b20 i działa bez żadnych problemów.
6xds

2 polubienia