ESP LAMP MQTT - integracja z AIS

Jako, że nie udało mi się zintegrować projektu https://diyhue.org/ z asystentem, poszukałem dalej i znalazłem coś skrojonego na miarę czyli
https://github.com/Dullage/ESP-LED-MQTT

Sama lampka śmiga i widzę ją w drzewku homeassistant w brokerze mqtt asystenta (przez mqtt explorer), w README są jakieś przykłady konfigów HA ale nie wiem dokładnie to wstawić albo dodać przez UI asystenta. Wiecie jak to zintegrować ?

Home Assistant Examples

light: Basic control of a light.

- platform: mqtt
 name: Lamp
 state_topic: "light/lamp/state"
 command_topic: "light/lamp"
 rgb_state_topic: "light/lamp/rgb/state"
 rgb_command_topic: "light/lamp/rgb"
 availability_topic: "light/lamp/availability"
 payload_not_available: "0"
 payload_available: "1"
 payload_off: "0"
 payload_on: "1"
 retain: false

Note: The recovery topic does not need to be used in the Home Assistant config.

input_select: UI to allow user to trigger an animation.

lamp:
  name: Lamp
  options:
   - "Select..."
   - "Warm Light"
   - "Strobe"
   - "Fire"
   - "Colour Phase"
   - "Sparkle"
   - "Shoot / Drip"
   - "Rain"
   - "Rainbow 1"
   - "Rainbow 2"
  initial: "Select..."

automation: Sends the appropriate MQTT command when a mode is selected and then returns the input select back to ‘Select…’

- alias: "Lamp Mode"
 trigger:
  platform: state
  entity_id: input_select.lamp    
 action:
  - service: mqtt.publish
   data_template:
    topic: "switch/stairs"
    payload: >
     {% if trigger.to_state.state == 'Warm Light' %}
      {0:2,2:[255,147,41]}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Strobe' %}
      {0:3}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Fire' %}
      {0:4}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Colour Phase' %}
      {0:5,3:15}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Sparkle' %}
      {0:6,2:[50,50,50],3:0,4:5,5:0}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Shoot / Drip' %}
      {0:7,2:[255,147,41],8:0,10:1,9:30, 5:0 ,4:255,3:0,12:5,7:0}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Rain' %}
      {0:8,11:1100}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Rainbow 1' %}
      {0:12}
     {% elif trigger.to_state.state == 'Rainbow 2' %}
      {0:13}
     {% else %}
      {}
     {% endif %}
    retain: false
  - service: input_select.select_option
   data:
    entity_id: input_select.stairlamp_mode
    option: 'Select...'

dodałem te konfiguracje do configuration.yml w ten sposób:

light:

 • platform: mqtt
  name: Jowisz
  state_topic: “homeassistant/light/jowisz/state”
  command_topic: “homeassistant/light/jowisz”
  rgb_state_topic: “homeassistant/light/jowisz/rgb/state”
  rgb_command_topic: “homeassistant/light/jowisz/rgb”
  availability_topic: “homeassistant/light/jowisz/availability”
  payload_not_available: “0”
  payload_available: “1”
  payload_off: “0”
  payload_on: “1”
  retain: false
 • platform: mqtt
  name: Moon
  state_topic: “homeassistant/light/moon/state”
  command_topic: “homeassistant/light/moon”
  rgb_state_topic: “homeassistant/light/moon/rgb/state”
  rgb_command_topic: “homeassistant/light/moon/rgb”
  availability_topic: “homeassistant/light/moon/availability”
  payload_not_available: “0”
  payload_available: “1”
  payload_off: “0”
  payload_on: “1”
  retain: false

input_select:
light:
name: Jowisz
options:
- “Select…”
- “Warm Light”
- “Strobe”
- “Fire”
- “Colour Phase”
- “Sparkle”
- “Shoot / Drip”
- “Rain”
- “Rainbow 1”
- “Rainbow 2”
initial: “Select…”

automations.yml

 • alias: “Jowisz Mode”
  trigger:
  platform: state
  entity_id: input_select.jowisz
  action:
  • service: mqtt.publish
   data_template:
   topic: “switch/jowisz_sw”
   payload: >
   {% if trigger.to_state.state == ‘Warm Light’ %}
   {0:2,2:[255,147,41]}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Strobe’ %}
   {0:3}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Fire’ %}
   {0:4}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Colour Phase’ %}
   {0:5,3:15}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Sparkle’ %}
   {0:6,2:[50,50,50],3:0,4:5,5:0}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Shoot / Drip’ %}
   {0:7,2:[255,147,41],8:0,10:1,9:30, 5:0 ,4:255,3:0,12:5,7:0}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Rain’ %}
   {0:8,11:1100}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Rainbow 1’ %}
   {0:12}
   {% elif trigger.to_state.state == ‘Rainbow 2’ %}
   {0:13}
   {% else %}
   {}
   {% endif %}
   retain: false
  • service: input_select.select_option
   data:
   entity_id: input_select.jowisz_mode
   option: ‘Select…’

ale lampki są tylko widoczne lampki w sekcji Wszystkie światła

ale nie wiem jak powinny działać sekcje input_select i automation, ktoś wie ?