Głowica Popp (Danfoss Ally) zewnętrzny czujnik temperatury

Kilka dni temu kupiłem do testów głowicę Popp Model 701721. (Danfoss Ally).

obraz

Świetne wykonanie, dobra współpraca z z2mqtt. Głowica eksponuje dużo parametrów i współpracuje z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Do aktualizacji temperatury próbuję użyć prostej automatyzacji:

Id: 659edb1c935646bfb79766afbdde0555
 alias: Heating Update External Temp - Sypialnia
 description: ''
 trigger:
 - platform: state
  entity_id: sensor.czujnik_tempretatury_sypialnia_temperature
 condition:
 - condition: template
  value_template: >-
   {{ ( as_timestamp(state(now()) -
   as_timestamp(state_attr('automation.heating_update-external_temp_Sypialnia',
   'last_triggered')) |int(0) ) > 300 }}
 action:
 - service: mqtt.publish
 data:
  payload: '{{ (states("sensor.czujnik_tempretatury_sypialnia_temperature") | float * 100) | round(0)}}'
  topic: zigbee2mqtt/Termostat_sypialnia_2/set/external_measured_room_sensor
 mode: single

Kontrolę serwera automatyzacja przechodzi bez błędów ale po przeładowaniu nie jest widoczna. Proszę o podpowiedź gdzie jest błąd?

Poradziłem sobie. automatyzacja powinna wyglądać tak:

 alias: Termostat sypialnia zewnetrzny czujnik temperatury
 description: Co 30 minut automatyzacja przesyła aktualną wartość z zewnętrznego
  czujnika temperatury do głowicy termostatycznej.
 trigger:
 - platform: time_pattern
  minutes: /30
 condition: []
 action:
 - service: mqtt.publish
  data:
   topic: zigbee2mqtt/Termostat sypialnia/set/external_measured_room_sensor
   payload_template: '{{ (states(''sensor.czujnik_tempretatury_sypialnia_temperature'')
    | float * 100) | round(0)}}'
 mode: single```