Gniazdka S26 - encja niedostępna, rc -4, Spróbuj ponownie za 120 sec

Cześć, mam problem z kilkoma gniazdkami, które sparowałem ze zwykłym homeassistantem po mqtt. Mam bardzo niestabilne połączenia.
Co ciekawe znika mi możliwość sterowania z HA (przełącznik wygaszony), ale bez problemu mogę wejść na urządzenie po IP i nim zarządzać.
Jakieś rady?

w dzienniku na poziomie urządzenia w HA lakoniczne informacje
26 stycznia 2023

encja stała się niedostępna

22:24:19 - 1 godzinę temu

nastąpiło włączenie

22:00:01 - 2 godziny temu

encja stała się niedostępna

20:55:19 - 3 godziny temu

nastąpiło włączenie

20:41:00 - 3 godziny temu

encja stała się niedostępna

20:29:19 - 3 godziny temu

nastąpiło włączenie

20:10:40 - 3 godziny temu

encja stała się niedostępna

18:45:19 - 5 godzin temu

nastąpiło włączenie

18:44:33 - 5 godzin temu

za to logi z konsoli urządzenia:

22:30:08.988 MQT: Próba połączenia...
22:30:13.303 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:34:04.714 MQT: Próba połączenia...
22:34:09.030 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:34:59.005 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-03T22:34:59","Uptime":"1T18:40:06","UptimeSec":153606,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":63,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MNS_Wystawa","BSSId":"94:F3:92:72:34:8A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
22:36:59.960 RSL: HASS_STATE = {"Version":"11.1.0(tasmota)","BuildDateTime":"2022-04-25T13:17:16","Module or Template":"Sonoff S2X","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"1T18:41:12","Hostname":"mns-3EB1F6-4598","IPAddress":"192.168.11.24","RSSI":"38","Signal (dBm)":"-81","WiFi LinkCount":2,"WiFi Downtime":"0T00:00:10","MqttCount":63,"LoadAvg":19}
22:38:00.715 MQT: Próba połączenia...
22:38:05.035 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:41:01.208 MQT: Próba połączenia...
22:41:05.524 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:43:15.987 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-03T22:43:15","Uptime":"1T18:45:06","UptimeSec":153906,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":63,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MNS_Wystawa","BSSId":"94:F3:92:72:34:8A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
22:44:56.739 MQT: Próba połączenia...
22:45:01.057 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:45:20.100 RSL: HASS_STATE = {"Version":"11.1.0(tasmota)","BuildDateTime":"2022-04-25T13:17:16","Module or Template":"Sonoff S2X","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"1T18:46:12","Hostname":"mns-3EB1F6-4598","IPAddress":"192.168.11.24","RSSI":"38","Signal (dBm)":"-81","WiFi LinkCount":2,"WiFi Downtime":"0T00:00:10","MqttCount":63,"LoadAvg":19}
22:47:57.235 MQT: Próba połączenia...
22:48:01.549 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:51:52.718 MQT: Próba połączenia...
22:51:57.035 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:52:03.073 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-03T22:52:03","Uptime":"1T18:50:06","UptimeSec":154206,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":63,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MNS_Wystawa","BSSId":"94:F3:92:72:34:8A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
22:53:20.663 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-03T22:53:20","Uptime":"1T18:50:56","UptimeSec":154256,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":63,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MNS_Wystawa","BSSId":"94:F3:92:72:34:8A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}
22:53:20.667 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
22:53:20.669 RSL: POWER = OFF
22:54:02.976 RSL: HASS_STATE = {"Version":"11.1.0(tasmota)","BuildDateTime":"2022-04-25T13:17:16","Module or Template":"Sonoff S2X","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"1T18:51:12","Hostname":"mns-3EB1F6-4598","IPAddress":"192.168.11.24","RSSI":"42","Signal (dBm)":"-79","WiFi LinkCount":2,"WiFi Downtime":"0T00:00:10","MqttCount":63,"LoadAvg":19}
22:55:20.968 MQT: Próba połączenia...
22:55:25.278 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:58:20.266 MQT: Próba połączenia...
22:58:24.577 MQT: Nie udało się nawiązać połączenia 192.168.160.12:1883, rc -4. Spróbuj ponownie 120 sec
22:59:50.975 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-03T22:59:50","Uptime":"1T18:55:06","UptimeSec":154506,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":362,"MqttCount":63,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MNS_Wystawa","BSSId":"94:F3:92:72:34:8A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:10"}}

A dokładnie co masz na myśli bo te gniazdka mogę zintegrować z HA na kilka rożnych sposobów w zależności od wersji Tasmota i wszystkie będę gadały po mqtt.

Adres IP sie zgadza z tym na którym jest uruchomiony broker MQTT? Napewno usługa brokera MQTT działa na tym adresie?

To raczej nie może być “niestabilnie” skoro bez problemu sterujesz gniazdkiem logując się na jego IP, może logujesz się jak sieć Wi-Fi działa w tym momencie poprawnie :wink:

@Arekl - Witamy na forum.
Jeśli jesteś pewien, że właściwie ustawiłeś adres brokera MQTT?

Pokaż swoją zakładkę z Tasmota.

P.S.
Gorąca prośba, jak wpisujesz kod/logi na forum to wstaw nad i pod kodem trzykrotnie odwrócony znak apostrofa ```
Czyli ten znajdującym się pod klawiszem tyldy.
Czyli ten pod klawiszem ESC.
Nad pierwszym wierszem i pod ostatnim.