Hello.rs Przykład najprostszego programu w RUST

RUST język tworzony przez Fundacje Mozilla

Jak podaje Wikipedia:

Rustkompilowany język programowania ogólnego przeznaczenia rozwijany przez Fundację Mozilla. Stworzony z myślą, aby był „bezpieczny, współbieżny i praktyczny”.

3 Powody dlaczego dodaliśmy Rust do repozytorium pakietów AIS

  1. Rust to język który w ostatnim czasie mocno nabiera na popularności. Znakomicie sprawdza się w bezpośredniej komunikacji ze sprzętem - ma wszystkie zalety C, ale oferuje bezpieczniejsze i stabilniejsze środowisko zarządzania pamięcią.

  2. Linus Torvalds powiedział, że być może jądro Linux będize można przepisać w Rust - bo Rust jest tym językiem który może zastąpić C/C++

  1. Firma https://www.dwelo.com/ tworzy bramkę podobną do AIS w Rust
    Wybór / zmianę języka wyjaśniają bardzo dokładnie w interesującej serii artykułów:

Z naszej perspektywy, na bramkach DEV najważniejsze jest posiadanie kompilatorów. Wtedy instalacja lub uruchomienie innych pakietów jest łatwa. Rust wykorzystuje Cargo jako menadżer pakietów. Dodając Rust mamy możliwość instaalowania pakietów rust za pomocą cargo, na tej samej zasadzie jak w przypadku python → pip, nodejs → npm, debian → apt itd…

Instalacja na bramce

:warning: Kompilator Rust i menedżer pakietów Cargo wymagają sporo miejsca, nie róbcie tego raczej na bramkach DEV1, bo może nie wystarczyć zasobów.

Pakiet Rust instalujemy komendą:

apt install rust

Pierwszy program w RUST

Dodajemy najprostrzy program w rust:

nano hello.rs
fn main() {
    // Print text to the console
    println!("Hello World from RUST!");
}

Generujemy kod binarny komendą:

rustc hello.rs

uruchamiamy nasz program:

./hello

Więcej przykładów znajdziecie tu:

https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/index.html

Miłej zabawy z Rust!

Dodatkowe 844MB by zrobić zwykły “Hello World”, sporo waży ten kompilator :). Nie mniej sama filozofia Rust - koncepcja ergonomii mi się podoba :slight_smile:

Rust jest ogromy, żeby go skompilować na architekturę procesora na bramce (arm) potrzebowaliśmy ponad 100 Gb miejsca na serwerze i weekend :slight_smile:
Ale było warto - nie chodzi o to, że może ktoś zrobi hello.rs na bramce :wink: ale o to, że możemy mieć na bramce pakiety w kolejnym języku programowania (po python, nodejs …).
Mając binarkę do Rust skąpilowaną na bramkę, możemy ją instalować w kontenerze na serwerze i kroskompilować na serwerze pakiety na bramkę.

Oczywiście zachęcamy też do poznawania języków programowania. Bramka AIS DEV może być używana do tworzenia oprogramowania, edukacji informatycznej i eksperymentów.