Nie działa zigbee2mqtt po aktualizacji do Nikodem Alfa (rozwiązane)

Zaktualizowałem dziś AIS PRO 1 do najnowszej wersji Alfa. Niestety nie startuje zigbee2mqtt (mam Conbee II).
W logach takie błędy?

5|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 21:22:11: Logging to console and directory: '/data/data/com.termux/files/home/zigbee2mqtt/data/log/2022-12-13.21-22-11' filename: log.txt
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 21:22:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (commit #52e545f)
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 21:22:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:22:11: Error while starting zigbee-herdsman
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:22:11: Failed to start zigbee
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:22:11: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:22:11: Exiting...
5|zigbee  | Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:22:11: Error: spawn udevadm ENOENT
5|zigbee  |   at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19)
5|zigbee  |   at onErrorNT (node:internal/child_process:476:16) 
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/data/data/com.termux/files/home/.pm2/pm2.log last 15 lines:
PM2    | 2022-12-13T21:23:21: PM2 log: App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2    | 2022-12-13T21:23:51: PM2 log: App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2    | 2022-12-13T21:23:51: PM2 log: App [zigbee:5] online
PM2    | 2022-12-13T21:23:55: PM2 log: App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2    | 2022-12-13T21:24:25: PM2 log: App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2    | 2022-12-13T21:24:25: PM2 log: App [zigbee:5] online
PM2    | 2022-12-13T21:24:30: PM2 log: App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2    | 2022-12-13T21:25:00: PM2 log: App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2    | 2022-12-13T21:25:00: PM2 log: App [zigbee:5] online
PM2    | 2022-12-13T21:25:04: PM2 log: App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2    | 2022-12-13T21:25:34: PM2 log: App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2    | 2022-12-13T21:25:34: PM2 log: App [zigbee:5] online
PM2    | 2022-12-13T21:25:39: PM2 log: App [zigbee:5] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2    | 2022-12-13T21:26:09: PM2 log: App [zigbee:5] starting in -fork mode-
PM2    | 2022-12-13T21:26:09: PM2 log: App [zigbee:5] online

Spotkał się ktoś z takim problemem? Gdzie szukać rozwiązania?

Mam to samo na DEV3 niestety wczoraj nie znalazłem rozwiązania :frowning:

U mnie problem rozwiązany. Okazało się że aktualizacja zmieniła konfigurację Z2M. Odtworzyłem konfiguracje z kopii, restart bramki i Z2M ruszyło. Chwilę się z tym męczyłem ponieważ:

 1. Bramka przy podłączeniu/odłączeniu Conbee II z USB nie odtwarza komunikatu “dodano (usunięto) urządzenie …” czy coś w tym rodzaju. Co ciekawe kiedy wkładam/usuwam dongla od pilota do bramki ten komunikat jest odtwarzany.
 2. Aktualnie na bramce nie działa polecenie lsusb.
 3. Nigdy wcześniej po aktualizacji nie musiałem odtwarzać konfiguracji.

To mnie zmyliło i myślałem że jest jakiś problem z Conbee lub USB.

Zauważyłem że AIS sam z siebie potrafi wywalić configuracje zigbee zdarza to się losowo

1 polubienie