Pierwsze urządzenie AIS

A w sieci Wi-Fi masz “repeatery” albo sieć Wi-Fi na 5GHz z taką samą nazwą jak na 2,4GHz bo to najczęstsze powody takich problemów.

Mało tego, mam dwie sieci, których nazwy różnią się tylko wielkością liter.
I żadne z ponad 50 urządzeń najróżniejszego typu nie miało z tym problemu. Nawet te same 2 gniazdka AIS S26 zakupione wcześniej na Allegro.

A czym się różni tasmota / supla jeśli chodzi o funkcje oraz co prezentuje ta encja “status” w procentach ?

Tym, że nie mam statusu jakości połączenia w AIS, ale mogę sterować gniazdkiem zarówno w Supli jak i w AIS :slight_smile:

Dziś do bramki DEV3 podłączyłem gniazdko AIS S26 (z ankiety :star_struck:) za pomocą kreatora z http://IP_DEV3/config/ais_dom_devices/dashboard - nie było problemów.

1 polubienie

Gniazdko dodane bezproblemowo niestety w dzienniku dużo błędów się pojawia. Nie bardzo wiem w czym problem.

Logger: homeassistant
Source: components/mqtt/__init__.py:373
First occurred: 5:11:37 (1 occurrences)
Last logged: 5:11:37

Error doing job: Task exception was never retrieved
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/logging.py", line 141, in async_wrapper
  await async_func(*args)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/mqtt/discovery.py", line 316, in async_integration_message_received
  result = await hass.config_entries.flow.async_init(
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 153, in async_init
  flow, result = await task
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 179, in _async_init
  result = await self._async_handle_step(flow, flow.init_step, data, init_done)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/data_entry_flow.py", line 260, in _async_handle_step
  result: FlowResult = await getattr(flow, method)(user_input)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/tasmota/config_flow.py", line 33, in async_step_mqtt
  prefix = cast(ReceiveMessage, discovery_info).subscribed_topic
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'subscribed_topic'

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/logging.py", line 143, in async_wrapper
  log_exception(format_err, *args)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/util/logging.py", line 105, in log_exception
  friendly_msg = format_err(*args)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/homeassistant/components/mqtt/__init__.py", line 373, in <lambda>
  f"Exception in {msg_callback.__name__} when handling msg on "
AttributeError: 'functools.partial' object has no attribute '__name__'