QEMU - Emulacja x86_64 na DEV3

Opiszę jak uruchamiam QEMU na AIS DEV3 i instaluje tam Linux Alpine.

https://www.qemu.org/

QEMU pozwala na emulacje architektury procesora X na maszynie Y. W tym przypadku na ARM uruchomimy system Linux napisany na architekturę x86_64. Taka incepcja systemów:
image

Testowane tylko na DEV3 gdzie jest 128GB miejsca na dysku.

Instalacja QEMU

apt install qemu-utils qemu-common qemu-system-x86_64-headless

Pobranie obrazu systemu ISO z Alpine Linux

 mkdir ~/alpine && cd $_
 wget http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.12/releases/x86_64/alpine-virt-3.12.3-x86_64.iso

Tworzymy dysk dla Alpine 4 GB

Tak naprawdę qemu nie zajmie 4GB miejsca, ale coś koło 500MB,

 qemu-img create -f qcow2 alpine.img 4G

Uruchamiamy system Apline Linux z pliku iso (jak kiedyś z cdrom)

To potrwa kilka minut, najlpiej wykonać to po połączeniu się z bramką z konsoli po ssh (a nie w konsoli w przeglądarce).

ssh ip-bramki

dalej w konsoli

qemu-system-x86_64 -machine q35 -m 1024 -smp cpus=2 -cpu qemu64 \
  -drive if=pflash,format=raw,read-only,file=$PREFIX/share/qemu/edk2-x86_64-code.fd \
  -netdev user,id=n1,hostfwd=tcp::2222-:22 -device virtio-net,netdev=n1 \
  -cdrom alpine-virt-3.12.3-x86_64.iso \
  -nographic alpine.img

jak system się uruchomi to logujemy się jako root bez hasła

Konfigutujemy sieć w Alpine

setup-interfaces

naciskamy tylko Enter, aby użyć ustawień domyślnych:

image

Włączenie konsoli podczas rozruchu

sed -i -E 's/(local kernel_opts)=.*/\1="console=ttyS0"/' /sbin/setup-disk

Instalacja systemu Alpine Linux na dysku

setup-alpine

wybieramy układ klawiatury, nazwę hosta, ustawienia sieciowe (domyślnie), hasło dla root

strefa czasowa

image

możemy wykryć najszybszy serwer z pakietami
image

włączamy serwer ssh i podajemy parametry dysku
image

Ponowne uruchomienie bez cdrom

Po zakończeniu instalacji
image

wyłączamy maszynę wirtualną, poleceniem:

poweroff

image

i uruchamiamy ponownie Alpine, już bez cdrom

qemu-system-x86_64 -machine q35 -m 1024 -smp cpus=2 -cpu qemu64 \
  -drive if=pflash,format=raw,read-only,file=$PREFIX/share/qemu/edk2-x86_64-code.fd \
  -netdev user,id=n1,hostfwd=tcp::2222-:22 -device virtio-net,netdev=n1 \
  -nographic alpine.img

image

Teraz możemy instalować program który nas interesuje w Linux Alpine.
CDCN (ciąg dalszy chyba nastąpi)… próbuje coś zrobić nietypowego…

3 polubienia