🤖 skrypt do podnoszenia wersji na kanałach aktualizacji

Skrypt do podnoszenia wersji na kanałach aktualizacji

:robot:

To jest opis działania skryptu który “podnosi wersję systemu”, po jego uruchomieniu na bramkach przypisanych kanału aktualizacji, pojawi się informacja o dostępności aktualizacji odpowiednich składowych systemu.

Skrypt będzie uruchamiany przez Software release manager czyli przez naszego POWer usera @Stravi :+1:

Jak technicznie działa skrypt

Skrypt jest napisany w języku bash i jest w Github i można go wyświetlić w przeglądarce, wchodząc na ten adres URL:

https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/bump_alfa_version.sh

Skrypt ma 50 linijek, z czego większość to komentarze i informowanie o tym, co się dzieje.
Pierwsza linijka, która coś robi to komanda echo która wyświetla tekst w konsoli:

echo -e '\e[38;5;220m START przygotowania nowej wersji na kanale \e[30;48;5;208m AIS ALFA \e[0m'

efekt w konsoli:

reszta jest równie prosta.

Tokeny uwierzytelniające

Żeby skrypt zadziałał poprawnie, potrzebujemy 3 rzeczy:

1. dostęp do repozytorium AI-Speaker w github do zapisu

@Stravi to wysłaliśmy wczoraj.

2. personal access token z Github

Tu jest opis jak wygenerować sobie taki token:

sprowadza się to do takich kroków:

3. token z AI-Speaker

to zaraz wyślemy w prywatnej wiadomości.

Pierwsze uruchomienie skryptu

Jak już mamy tokeny to pobieramy, nadajemy uprawnienia i uruchamiamy skrypt, wklejając w konsoli na bramce te komendy:

cd ~
curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/bump_alfa_version.sh -o ~/bump_alfa_version.sh
chmod +x  ~/bump_alfa_version.sh
./bump_alfa_version.sh

(to zadziała pewnie w każdym Linux-sie, ale lepiej na bramce, bo wiemy, że mamy tam wszystkie programy, które używa skrypt)

Co robi skrypt:

  1. Klonowanie repozytorium

to chwilę zajmie, ale tylko za pierwszym razem

  1. przygotowanie i przesłanie nowej paczki i skryptu instalacyjnego do Github

tu trzeba podać użytkownika w Github i token wygenerowany wcześniej (w pole hasło):

  1. przesłanie informacji o nowej wersji do AIS

tu trzeba podać token od AIS (wysłamy w prywatnej wiadomości):

  1. Sukces :tada: - wersja wydana, można instalować

Kolejne uruchomienia skryptu (kolejne wydania)

Zawsze pobieramy nowy skrypt (bo może dojdzie jakaś poprawka):

cd ~
curl -L https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/releases/bump_alfa_version.sh -o ~/bump_alfa_version.sh
chmod +x  ~/bump_alfa_version.sh
./bump_alfa_version.sh

kolejne uruchomienie będzie szybsze

Ten skrypt można uruchamiać dowolną ilość razy. Wersja zostanie podniesiona, tylko jeżeli są nowe składowe do dostarczenia. W innym przypadku nie będzie dostępnej aktualizacji.
Będziemy opisywali, co się zmieniło na kanale pre-alfa i dawali znać, że można wydawać na alfa itd…