🗣 Status mowy - ulepszenia w Ofline TTS

Status mowy - ulepszenia w Ofline TTS

:speaking_head:

Jedna z większych zmian która pojawi się za kilka dni w wersji Greta (wydanie na kanale stabilnym już za kilka dni), będzie informacja o statusu mowy.

Najłatwiej zrozumieć o co chodzi dodając taką kartę:

kod karty:

cards:
 - entities:
   - entity: input_text.ais_knowledge_query
  show_header_toggle: false
  title: TTS status
  type: entities
 - type: conditional
  conditions:
   - entity: sensor.ais_speech_status
    state_not: DONE
  card:
   type: picture
   image: 'http://www.ai-speaker.com/images/free.gif'
   tap_action:
    action: none
   hold_action:
    action: none
 - type: conditional
  conditions:
   - entity: sensor.ais_speech_status
    state: DONE
  card:
   type: picture
   image: 'http://www.ai-speaker.com/images/free.jpeg'
   tap_action:
    action: none
   hold_action:
    action: none
 - content: >
   <ha-icon icon="mdi:face-woman"></ha-icon> {{
   states.sensor.aisknowledgeanswer.attributes.text }}
  type: markdown
type: vertical-stack

Oczywiście polecamy też opis funkcjonalności w dokumentacji i na blogu, linki:

PS

Ta funkcjonalność wymaga najnowszej wersji którą właśnie wydaliśmy na kanale BETA. W najbliższą środę będzie na kanale stabilnym.

image

Aktualizujemy też dokumentację - zaraz będzie najnowsza wersja online.

Już się nie możemy się doczekać informacji o Waszych projektach w których wykorzystaliście tą funkcjonalność? Piszcie śmiało, bo przecież to forum jest do tego żebyśmy mogli dzielić się projektami :slight_smile:

Miłego weekendu :wave:

1 polubienie