Wersja systemu 0.102 Galeria i QR kody · Asystent domowy

Żeby ułatwić dodawanie zdjęć pomieszczeń, do aplikacji dodaliśmy nowy komponent galeria. Czyli wystarczy wysłać zejęcie do urządzenia a następnie umieścić je na karcie w aplikacji. Jak to działa opisaliśmy w Konfiguracja interfejsu użytkownika


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: https://sviete.github.io/AIS-docs/blog/2019/12/11/release-notes.html