🌐 Zdalny dostęp po ssh

Zdalny dostęp po ssh

:globe_with_meridians:

Może się czasami zdarzyć, że potrzebujecie się dostać do bramki po ssh z Internetu (spoza lokalnej sieci). Można to zrobić bezpiecznie, mając bramkę za NAT i bez stałego IP oraz otwierania portów.
My mamy podobną procedurę gdy potrzebujemy serwisować jakąś bramkę klienta biznesowego. Prosimy wtedy klienta żeby wkleił komendę w konsolę i w ten sposób udostępnił nam tunel.

Opiszę jak to zrobić krok po kroku - może komuś się to przyda.

1. screen

Instalujemy program screen. Screen pozwala nam wykonać zadanie, które ma działać długo na zdalnej maszynie (nawet po zakończeniu/przerwaniu sesji SSH). Więcej o tym programie pisaliśmy tu:

apt install screen

Następnie uruchamiamy sesję w screen, w sesji tej zrobimy udostępnienie bramki po ssh

screen -S remote_ssh

2. localhost.run

Będąc w sesji screen zestawiamy tunel do webowej konsoli przez stronę localhost.run tym poleceniem:

ssh -R 80:localhost:8888 nokey@localhost.run

localhost.run to taki darmowy tunel, którym oczywiście można tunelować dowolną aplikację webową (nie tylko konsole na porcie 8888 ale też inne usługi działające na bramce, np aplikację AIS) więcej o tej usłudze można przeczytać tu:

3. Łączymy się z konsolą z Internetu

Z dowolnego miejsca z dostępem do internetu łączymy się z konsolą za pomocą przeglądarki przez tunel:

Oczywiście tunel działa tak długo jak długo mamy sesję remote_ssh w screen aktywną.

Podsumowując

Możecie zdalnie zainstalować czy sprawdzić coś na bramce. Wystarczy, że użytkownik bramki poprosi was o pomoc i złoży tunel wklejając w konsole 3 komendy:

apt install screen
screen -S remote_ssh
ssh -R 80:localhost:8888 nokey@localhost.run

następnie wyśle wam adres url pod którym dostępna jest konsola.

3 polubienia