ZWave na bramce AIS - Zwavejs2Mqtt

ZWave na bramce AIS - Zwavejs2Mqtt

To jest opis jak zainstalować serwer / usługę ZWave na bramce AIS dom i zintegrować z Asystentem domowym.

Nie ma w tym opisie nic specjalnego, całość sprowadza się do wykonania 3 komend opisanych w dokumentacji projektu Zwavejs2Mqtt oraz na wykonaniu integracji opisanej w dokumentacji Home Assistant.

https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/

:warning: ZWave nie jest dodany do dokumentacji AIS, co oznacza że nie jest oficjalnie wpierany.
Do czasu aż uzupełnimy naszą dokumentacje i zautomatyzujemy opisane tu kroki (żeby działo się samo bez potrzeby instalowania w konsoli), polecamy oryginalną dokumentację Zwavejs2Mqtt.

Instalacja

Robimy dokładnie to, co opisano w oficjalnej dokumentacji. W konsoli na bramce wykonujemy po kolei komendy:

cd ~
git clone https://github.com/zwave-js/zwavejs2mqtt
cd zwavejs2mqtt
npm install
npm run build
npm start

Po ostatniej komendzie powinniśmy zobaczyć w konsolie uruchominy serwis Zwavejs2mqtt:

Aplikacja ZWave w przeglądarce

W przeglądarce wpisujemy adresaplikacji ZWave http://<ip_bramki>:8091

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy to wkładamy adapter do portu USB na bramce.
My użyliśmy tego popularnego modelu:

Jolka powie: Dodano: urządzenie Z-Wave Aeotec

W aplikacji webowej ZWave, przechodzimy do ustawień gdzie będziemy mogli podać parametry połączenia z adapterem ZWave.
Jeżeli nie mamy na bramce adaptera zigbee to adapter zwave będzie miał port /dev/ttyACM0 (w przypadku gdy mamy zigbee i zwave to port może być /dev/ttyACM1
Generujemy jeszcze nowy klucz ZWave i zapisujemy ustawienia:

Po zapisaniu poprawnych ustawień w logach w konsoli pojawi się informacja o połączeniu z adapterem:

Integracja z Asystetntem domowym

Domyślnie ZWave przedstawia urządzenia w Home Assistant za pomocą mechanizmu MQTT Discovery (tak samo jak Zigbee2Mqtt czy Supla MQTT). Nie trzeba nic więcej konfigurować, urządzenia dodane do adaptera będą się same wykrywały/dodawały w Asystencie domowym.

Opcjonalnie / dodatkowo można wypróbować najnoowszy sposób na integrację ZWave z HA i włącz opcję wykrywania urządzeń Zwave w HA po websocket:

Następnie w integracjach dodajemy Z-Wave JS

zatwierdzamy standardowe parametry

Dodanie serwisu na bramce

Możemy zapisać serwis ZWave w PM2 - żeby uruchamiał się po starcie systemu:

cd ~/zwavejs2mqtt/
pm2 start --name=zwave npm -- start
pm2 save

Dodanie aplikacji ZWave do AIS

Możemy dodać nowy widok w trybie panelu (jedna karta na cały ekran):

z jedną kartą typu Strona sieci WEB z adresem aplikacji ZWave:

w ten sposób dodaliśmy obsługę ZWave do Asystenta domowego

witam dostaję ciągle “Driver: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM1”
port jest poprawny ale nie mam juz pomysłu co z tym zrobić.
Proszę o pomoc

poczekać na wydanie wersji Hugo, planowane na koniec miesiąca
W wersji Hugo (która jest teraz na beta) Jolka rozpoznaje numer portu urządzenia ACM0 czy ACM1 … i nadaje odpowiednie uprawnienia.

PS
w ramach obejścia można w konsoli zmienić uprawnienia, wykonać:

su -c "chmod 777 /dev/ttyACM1"

ale to zadziała tylko do kolejnego restartu bramki, więc jak się tego nie rozumie to lepiej poczekać aż to zostanie wydane