☁ Automatyczna kopia konfiguracji bramki

Automatyczna kopia konfiguracji

:cloud:

Opiszemy jak automatycznie wykonać kopie konfiguracji raz w miesiącu.

Usługa ais_cloud.do_backup

Na bramce dostępna jest usługa ais_cloud.do_backup jej wywołanie == wykonanie kopii konfiguracji

Automatyzacja

Żeby usługa wywoływała się automatycznie raz w miesiącu wystarczy dodać automatyzację:

Nazwa

Wyzwalacz

możemy określić, że wyzwalaczem ma być czas - automatyzacja ma się wykonywać o godzinie 11

Warunek

żeby automatyzacja wykonywała się tylko raz w miesiącu, określamy warunek na numer dnia w miesiącu - sprawdzamy coś takiego w szablonach

{{ now().day == 1 }}

Dodajemy taki warunke w automatyzacji:

Akcja

Akcja to oczywiście wykonanie usługi ais_cloud.do_backup

To wszystko - mamy już automatyzację która co miesiąc wykana nam kopie konfiguracji i prześle do portalu integratora w AIS.

Kod yaml tej automatyzacji:

alias: Automatyczna kopia zapasowa konfiguracji bramki
description: 'Wykonywanie kopii konfiguracji bramki, pierwszego dnia każdego miesiąca o godzinie 11:00'
mode: single
trigger:
  - platform: time
    at: '11:00'
condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ now().day == 1 }}'
action:
  - service: ais_cloud.do_backup


4 polubienia

A czy taka kopia konfiguracji nie nadpisze nam ręcznego backupu? W portalu integratora AIS są pliki tylko z jedną datą.

Czy ktoś ma rozwiązanie kopi zapasowej z bramki ale do innego dysku chmurowego niż portal integratora? Myślałem o rclone skoro mamy już pakiety Termux.

A nie wystarczyłby https://rsnapshot.org/ ?

1 polubienie