Automatyzacja nie wywołuje scriptu

Witam automatyzacja nie chce wywołać na samym końcu automatyzacji komendy script on. Ręczne włączenie albo w konsoli dev włącza skrypt.Moze mam gdzieś jakiś błąd przeglądam już 2 godziny i nic zero.

alias: Dzwonek
description: ""
trigger:
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: 7d93bd461c4656a5fa8408c
    entity_id: 57cf6d80f8a0a910dec97
    domain: switch
condition: []
action:
  - service: camera.snapshot
    data:
      filename: /config/www/kamera/snapshot_camera.jpg
    target:
      entity_id:
        - camera.bramy
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - service: notify.mobile_app_moto_g200_5g
    data:
      message: Ktoś przy bramie
      data:
        image: >-
          /api/camera_proxy/camera.bramy?token=4164a2398a77720c2e25d0ddf
  - service: notify.mobile_app_moto_g200_5g
    data:
      message: TTS
      data:
        tts_text: Ktoś przy bramie
  - service: notify.mobile_app_ilona
    data:
      message: TTS
      data:
        tts_text: Ktoś przy bramie
    enabled: false
  - service: notify.mobile_app_ilona
    data:
      message: Ktoś przy bramie
      data:
        image: >-
          /api/camera_proxy/camera.bramy?token=4164a2398d24ce18a14fd8c670c2e25d0ddf
    enabled: false
  - service: media_player.play_media
    data:
      media_content_id: /local/kamera/snapshot_camera.jpg
      media_content_type: Image
    target:
      entity_id:
        - media_player.samsung_au7192_65_tv_2
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 12
      milliseconds: 0
  - service: script.turn_on
    target:
      entity_id: script.cameraoff2
    data: {}
mode: single

Tutaj automatyzacja zdublowana na wyłączenie IMG kamery na tv i działa

alias: "Dzwonek opóźnienie "
description: ""
trigger:
  - platform: device
    type: turned_off
    device_id: 7d93bd461c465if44de5fa8408c
    entity_id: 57cf6d80f8a0a913551880dec97
    domain: switch
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
condition: []
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 20
      milliseconds: 0
  - service: script.cameraoff2
    metadata: {}
    data: {}
mode: single

U mnie ta automatyzacja działa od kilku lat bez problemu

alias: Mrugaj deszcz / śnieg
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.openweathermap_condition
    to: rainy
    id: Deszcz
    alias: kiedy deszcz
  - platform: state
    entity_id: sensor.openweathermap_condition
    to: snowy
    id: "Śnieg "
    alias: kiedy śnieg
condition:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: time
        after: "22:30"
        before: "08:00"
    alias: nie migaj w nocy
action:
  - service: script.migaj
    data: {}
mode: single

No właśnie u mnie było ok zmieniłem tv i teraz coś się popsuło.

A w jaki sposób włączasz i wyłączasz ten obraz kamer na tv? skoro działa tylko wyłączanie

Działa włączanie też .Robi zdj z camery i przekazuje do tv i to działa ale po 20 sekundach nie chce aktywować skryptu na wyłączenie
Wcześniej miałem Philips na saphi i wszystko działo , a teraz posiadam Samsung tizen

Chyba sprawa rozwiązania Samsung nie chce obsługiwać mdlna i dlatego nie działa ciągłość automatyzacji bo jak cos można wyłączyć jak raportuje stan nieznany.

Spróbuję z innym custom i zobaczymy czy wtedy będzie działać to w jednej automatyzacji

Nadal Nic

Logger: aiohttp.server
Source: /usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:421
First occurred: 21:48:39 (46 occurrences)
Last logged: 21:50:34

Error handling request
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 452, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/async_upnp_client/aiohttp.py", line 335, in _handle_request
    status = await self.event_handler.handle_notify(headers, body)
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/async_upnp_client/event_handler.py", line 160, in handle_notify
    service.notify_changed_state_variables(changes)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/async_upnp_client/client.py", line 457, in notify_changed_state_variables
    self.on_event(self, changed_state_variables)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/async_upnp_client/profiles/dlna.py", line 393, in _on_event
    self.on_event(service, state_variables)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/dlna_dmr/media_player.py", line 462, in _on_event
    self.async_schedule_update_ha_state(force_refresh)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1181, in async_schedule_update_ha_state
    self.async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 945, in async_write_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1066, in _async_write_ha_state
    state, attr, capabilities, shadowed_attr = self.__async_calculate_state()
                                               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1024, in __async_calculate_state
    if (entity_picture := self.entity_picture) is not None:
                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 1074, in entity_picture
    return self.media_image_local
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 1079, in media_image_local
    if (image_hash := self.media_image_hash) is None:
                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 645, in media_image_hash
    if (url := self.media_image_url) is not None:
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/dlna_dmr/media_player.py", line 838, in media_image_url
    return self._device.media_image_url
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/async_upnp_client/profiles/dlna.py", line 1204, in media_image_url
    return absolute_url(device_url, res.url)
                                    ^^^^^^^
AttributeError: 'Resource' object has no attribute 'url'

Logger: homeassistant
Source: components/dlna_dmr/media_player.py:838
First occurred: 21:52:54 (1 occurrences)
Last logged: 21:52:54

Error doing job: Task exception was never retrieved
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 875, in _update_entity_states
    await entity.async_update_ha_state(True)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 916, in async_update_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1066, in _async_write_ha_state
    state, attr, capabilities, shadowed_attr = self.__async_calculate_state()
                                               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1024, in __async_calculate_state
    if (entity_picture := self.entity_picture) is not None:
                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 1074, in entity_picture
    return self.media_image_local
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 1079, in media_image_local
    if (image_hash := self.media_image_hash) is None:
                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 645, in media_image_hash
    if (url := self.media_image_url) is not None:
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/dlna_dmr/media_player.py", line 838, in media_image_url
    return self._device.media_image_url
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/async_upnp_client/profiles/dlna.py", line 1204, in media_image_url
    return absolute_url(device_url, res.url)
                                    ^^^^^^^
AttributeError: 'Resource' object has no attribute 'url'

Działa usunolem dlna oraz zmieniłem content type - url
Taki mały błąd a robił taki problem

Philips saphi - image
Samsung tizen - URL

Może komuś kiedyś to się przyda