Brama - karta pokazująca status bramy

Jak zrobić kartę która ładnie pokazuje status bramy (rolety, furtki itd… ).

Zamknięta

Otwarta

Jak to działa

Karta to pionowy stos 3 kart:

 • karta encji cover.brama_garazowa
 • karta warunkowa wyświetlająca obrazek bramy otwartej
 • karta warunkowa wyświetlająca obrazek bramy zamkniętej

Jak się dokładnie przyjrzy obrazkowi to widać, że brama działa tak szybko, że aż ucina kwiatka :wink:

Kod karty

cards:
 - card:
   hold_action:
    action: none
   image: ' /local/img/garage_is_open.jpg'
   tap_action:
    action: none
   type: picture
  conditions:
   - entity: cover.brama_garazowa
    state: open
  type: conditional
 - card:
   hold_action:
    action: none
   image: ' /local/img/garage_is_close.jpg'
   tap_action:
    action: none
   type: picture
  conditions:
   - entity: cover.brama_garazowa
    state_not: open
  type: conditional
 - entities:
   - entity: cover.brama_garazowa
  title: Garaż
  type: entities
type: vertical-stack

2 polubienia

Do samej bramy garażowej dołożyłem kontaktron na szynie napędowej, aby znać stan faktyczny bramy. Gdyż brama jak napotka przeszkodę na drodze to odbije do góry.

1 polubienie