Frigate NVR - akceleracja Coral TPU z lokalnym AI

Frigate to znakomite rozwiązanie dla obsługi kamer z rozpoznawaniem obiektów. Jest ściśle integrowalne z HA.

Ale do sprawnego działania wymaga lokalnego wsparcia sprzętowego. Dla najlepszych efektów bazuje na akceleracji TPU z Google Coral.

Oprogramowanie Frigate dla obsługi akceleracji Coral AI, pisane jest pod debianowe dystrybucje Linux.

Jako, że mamy kryzys w podaży elektroniki, płytek Coral zwyczajnie brakuje.
Obecnie w Polsce dostępne są jedynie w wersji PCi - M.2 E-key z dwoma procesorami TPU.

Tyle słowem wstępu.
C.D.N.

2 polubienia

O ile uruchomienie sprzętu Coral M.2 pod systemem Linux czy Windows jest dobrze opisane w dokumentacji:

To problemy zaczynają się w innych środowiskach, takich jak DiskStation Manager
DSM Synology. Instalacja samego działającego kontenera z Frigate nie stanowi problemu. Uruchomienie Coral USB w DSM czy Proxmox, to też jest już dobrze opisane.
Brakuje informacji jak uruchomić Coral PCI-e w systemie Synology. W/g instrukcji Coral, potrzebna jest komplikacja sterowników Apex i Gasket.

Poszukujemy z @bartik22 kogoś, kto ma doświadczenia w tej odmianie linuxa jakim jest system Synology. Kogoś kto pomoże w uruchomieniu Coral na serwerze Synology.

2 polubienia

Po podłączeniu Corala przez adapter do PCIE widzę w spisie, że urządzenie jest widoczne
(więc zakładam że to nie kwestia adaptera),
lecz jest nieznane i nie ma sterownika

$ lspci -k
...
0000:01:00.0 Class 0000: Device 1ac1:089a
    Subsystem: Device 1ac1:089a #<--to jest to i nie ma żadnego Kernel driver
0000:03:00.0 Class 0200: Device 10ec:8168 (rev 0c)
    Subsystem: Device 1028:0612
    Kernel driver in use: r8168
...

Dostałem podpowiedź że trzeba skompilować sterownik,
na forum Unride jest podany sposób, lecz nie potrafię go przełożyć na system synology.

1 polubienie

Linux to linux a jądro (kernel) linuxa jest jeden, kompiluje się pod określony hardware :slight_smile:.
Z instrukcji na unraid wynika, że nie trzeba kompilować jądra tylko trzeba dograć odpowiednie moduły co nie grozi “kernel panic” :laughing:, nie jest więc tak źle. - trzeba kompilować:

Przede wszystkim na początek jest do weryfikacji jaka jest wersja kernela, czy do pobrania jest najnowszy upgrade kernela a przede wszystkim czy dla swojego sprzetu możecie pobrać źródła kernela.
Na jakim etapie pojawił się problem zgodnie z instrukcją Get started with the M.2 or Mini PCIe Accelerator | Coral ?

2 polubienia

na każdym,

$ echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
tee: /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list: No such file or directory
deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main

$ curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0sudo: apt-key: command not found
100 2537 100 2537  0   0 22128   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22254
(23) Failed writing body

$ sudo apt-get update
sudo: apt-get: command not found

komendy są na pewno inne, tak jak na tym forum unride

Zacznij od poczatku:
wymagania: A computer with one of the following operating systems Linux: 64-bit version of Debian 10 and an x86-64 or ARMv8 system architecture
jaka wersja kernela: uname -r

/$ uname -a
Linux XPENOLOGY_DELL 4.4.59+ #25426 SMP PREEMPT Mon Dec 14 18:48:50 CST 2020 x86_64 GNU/Linux synology_apollolake_918+

DSM jest oryginalnym plikiem od synology
https://archive.synology.com/download/Os/DSM/6.2.3-25426

 • DSM_DS918+_25426.pat

Masz system Linux XPENOLOGY zainstalowany na jakiś sprzęcie Della?
lsmod | grep apex uzupelnienie do 20 znakow

nic nie wyrzuca, jest pusto
w dev/ nie ma żadnego apex

$ lsmod
Module         Size Used by
xt_ipvs         2202 0
ip_vs_rr        1447 0
ip_vs         127243 3 ip_vs_rr,xt_ipvs
xt_mark         1317 0
iptable_mangle     1656 0
br_netfilter      13589 0
bridge         55340 1 br_netfilter
stp           1693 1 bridge
aufs         194351 0
macvlan        13776 0
veth          5094 0
xt_conntrack      3401 2
xt_addrtype       2893 1
nf_conntrack_ipv6    6563 0
nf_defrag_ipv6     23062 1 nf_conntrack_ipv6
ip6table_filter     1532 0
ip6_tables       14730 1 ip6table_filter
ipt_MASQUERADE     1213 4
xt_REDIRECT       1486 0
nf_nat_masquerade_ipv4   1929 1 ipt_MASQUERADE
xt_nat         1977 6
iptable_nat       1959 2
nf_nat_ipv4       4903 1 iptable_nat
nf_nat_redirect     1395 1 xt_REDIRECT
nf_nat         10925 4 nf_nat_redirect,nf_nat_ipv4,xt_nat,nf_nat_masquerade_ipv4
xt_recent        8550 0
xt_iprange       1648 0
xt_limit        1985 0
xt_state        1367 0
xt_tcpudp        2543 10
xt_multiport      1830 0
xt_LOG         1423 0
nf_conntrack_ipv4   11616 3
nf_defrag_ipv4     1475 1 nf_conntrack_ipv4
nf_conntrack      62480 8 ip_vs,nf_nat,xt_state,nf_nat_ipv4,xt_conntrack,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6
iptable_filter     1592 1
ip_tables       14092 3 iptable_filter,iptable_mangle,iptable_nat
x_tables        16302 19 ip6table_filter,xt_ipvs,xt_iprange,xt_mark,xt_recent,ip_tables,xt_tcpudp,ipt_MASQUERADE,xt_limit,xt_state,xt_conntrack,xt_LOG,xt_nat,xt_multiport,iptable_filter,xt_REDIRECT,iptable_mangle,ip6_tables,xt_addrtype
cifs         372254 0
udf          80226 0
isofs         31403 0
loop          19749 0
tcm_loop        12940 1
iscsi_target_mod   236522 1
target_core_ep     44622 2
target_core_multi_file  26766 1
target_core_file    41362 1
target_core_iblock   19769 1
target_core_mod    929914 18 target_core_iblock,target_core_multi_file,iscsi_target_mod,target_core_ep,target_core_file,tcm_loop
syno_extent_pool   1296536 0
rodsp_ep        76931 3 target_core_multi_file,syno_extent_pool,target_core_file
hid_generic       1321 0
usbhid         26079 0
hid          94408 2 hid_generic,usbhid
usblp         10618 0
uhci_hcd        22683 0
ehci_pci        3999 0
ehci_hcd        42414 1 ehci_pci
apollolake_synobios  68252 0
ax88179_178a      15422 0
usbnet         20745 1 ax88179_178a
tg3          154417 0
cnic          55581 0
bnx2          74941 0
vmxnet3        42959 0
pcnet32        31986 0
e1000         100121 0
sfc          218790 0
netxen_nic       99003 0
qlge          79767 0
qlcnic        265808 0
qla3xxx        37457 0
sky2          48579 0
skge          30856 0
jme          34901 0
uio           8037 1 cnic
alx          28387 0
atl1c         35074 0
atl1e         28714 0
atl1          31075 0
libphy         23937 1 tg3
mii           4035 5 jme,atl1,usbnet,pcnet32,ax88179_178a
exfat         117655 0
btrfs         956366 1
syscopyarea       3262 0
sysfillrect       3754 0
sysimgblt        2239 0
fb_sys_fops       1314 0
cfbfillrect       3818 0
cfbcopyarea       3326 0
cfbimgblt        2303 0
drm_panel_orientation_quirks   3601 0
iosf_mbi        4234 0
fb           34563 0
fbdev          966 1 fb
video         25321 0
backlight        6096 1 video
button         4756 0
synoacl_vfs      15727 1
hfsplus        92438 0
md4           4337 0
hmac          2961 0
r8168         522467 0
ixgbe         195514 0
igb          173575 0
i2c_algo_bit      5328 1 sfc
e1000e        168333 0
vxlan         32753 0
ip6_udp_tunnel     1903 1 vxlan
udp_tunnel       2355 1 vxlan
fuse          85163 0
vfat          10351 0
fat          53904 1 vfat
crc32c_intel      12849 1
aesni_intel      157811 0
glue_helper       3893 1 aesni_intel
lrw           3541 1 aesni_intel
gf128mul        5546 1 lrw
ablk_helper       1948 1 aesni_intel
arc4          2040 0
cryptd         7882 2 aesni_intel,ablk_helper
ecryptfs        78536 1 btrfs
sha256_generic     11993 0
ecb           2113 0
aes_x86_64       7503 1 aesni_intel
authenc         4076 0
des_generic      16861 0
ansi_cprng       3940 0
cts           4136 0
md5           2833 0
cbc           2712 0
cpufreq_powersave    1126 0
cpufreq_performance   1130 4
acpi_cpufreq      6495 0
processor       23367 5 acpi_cpufreq
cpufreq_stats      2742 0
dm_snapshot      28295 0
dm_bufio        14214 1 dm_snapshot
crc_itu_t        1467 1 udf
crc_ccitt        1467 0
quota_v2        4047 0
quota_tree       7850 1 quota_v2
psnap          1917 0
p8022          1179 0
llc           3569 4 stp,p8022,psnap,bridge
sit          15812 0
tunnel4         2261 1 sit
ip_tunnel       13200 1 sit
ipv6         336006 77 sit,cnic,ip_vs,nf_defrag_ipv6,nf_conntrack_ipv6
zram          19042 2
sg           26457 0
etxhci_hcd       86330 0
rtc_cmos        9192 2
mdio          3127 3 alx,sfc,ixgbe
mpt3sas        198135 0
raid_class       3572 1 mpt3sas
scsi_transport_sas   24739 1 mpt3sas
megaraid_sas     111352 0
megaraid        43585 0
mptctl         26245 0
mptspi         13124 0
mptscsih        18913 1 mptspi
mptbase        63234 3 mptctl,mptspi,mptscsih
scsi_transport_spi   19223 1 mptspi
megaraid_mbox     28928 0
megaraid_mm       7952 1 megaraid_mbox
vmw_pvscsi       15470 0
BusLogic        21973 0
usb_storage      49426 0
xhci_pci        4650 0
xhci_hcd       104955 1 xhci_pci
usbcore        198691 13 etxhci_hcd,usblp,uhci_hcd,usb_storage,ehci_hcd,ehci_pci,usbhid,usbnet,ax88179_178a,xhci_hcd,xhci_pci
usb_common       2222 1 usbcore
vttutfdwdp       19564 0

Tak na testowym żeby się z tym uporać, “XPENOLOGY_DELL” to nazwa jaką nadałem, a nie wersja systemu :stuck_out_tongue:

Zrób wg tego:

Musisz poszukac gdzie w Synology jest

to znaczy że się pobrało? tam na końcu jest coś nie tak?

sh-4.3# wget https://coral.googlesource.com/linux-imx/+archive/refs/heads/dkms/drivers/staging/gasket.tar.gz gasket.tar.gz
--2022-02-04 15:34:53-- https://coral.googlesource.com/linux-imx/+archive/refs/heads/dkms/drivers/staging/gasket.tar.gz
Resolving coral.googlesource.com... 64.233.163.82, 2a00:1450:4010:c06::52
Connecting to coral.googlesource.com|64.233.163.82|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'gasket.tar.gz.1'

gasket.tar.gz.1             [ <=>                                ] 51.45K --.-KB/s  in 0.004s

2022-02-04 15:34:54 (11.8 MB/s) - 'gasket.tar.gz.1' saved [52682]

--2022-02-04 15:34:54-- http://gasket.tar.gz/
Resolving gasket.tar.gz... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'gasket.tar.gz'
FINISHED --2022-02-04 15:34:54--
Total wall clock time: 0.8s
Downloaded: 1 files, 51K in 0.004s (11.8 MB/s)
sh-4.3#

To Twoj pobrany plik, jest OK, resztę pomiń.

Teraz tworzysz katalog mkdir <kernel location>/drivers/staging/gasket ale nie mam pojęcia gdzie to <kernel location> może być w tym systemie. To jest katalog w ktorym muszą być źródła kernela , poszukaj w /usr/src/. Katalog powinien sie nazywać linux-source, kernel-source. Pytanie czy takie coś można pobrać dla Synology z ich repozytorium.

Potem w Twoim przypadku:
tar -xf gasket.tar.gz.1 -C <kernel location>/drivers/staging/gasket

no właśnie szukam :slight_smile:

EDIT
a to na końcu
“Then build your kernel as you usually would and deploy it to your device.”
czyli co miałbym niby zrobić?

Myślę, ze bedzie trzeba zrobic inaczej: trzeba pobrac zrodla jadra linuxa z repozytorium :

cd /usr/src/
ls -l - pokaz co pokazuje

potem 
wget https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.4.59.tar.gz
mv linux-4.4.59.tar.gz linux-4.4.59.tgz
tar zxvf ./linux-4.4.59.tgz

nie mam src :frowning:

root@XPENOLOGY_DELL:/# cd /usr
root@XPENOLOGY_DELL:/usr# ls
bin etc lib lib32 lib64 libexec local sbin share syno

to utworz sobie: mkdir /usr/src

Może ten artykuł coś podpowie:

https://hallard.me/how-to-install-kernel-modules-on-synology-ds1010-dsm-4-1/

Kolejny przykład:

Myślę, że właściwym katalogiem jest /usr/local

To jest najbardziej sensowne ale pytanie do @bartik22 jaką masz wersję DSM?

Katalog może byc dowolny ale przyjęlo się umieszczać zrodla kernela w /usr/src a wszyskie zrodła pobranych we wlasnym zakresie pakietów w /usr/local/src.

1 polubienie

DSM jest oryginalnym plikiem od synology
https://archive.synology.com/download/Os/DSM/6.2.3-25426

 • DSM_DS918+_25426.pat

no to zrobiłem i mam:

root@XPENOLOGY_DELL:/usr/src# ls
linux-4.4.59 linux-4.4.59.tgz