Hello.go - Przykład najprostrzego programu w Go

Pakiet golang na bramce AIS

Jak podaje Wikipedia:
Go (często nazywany także golang ) – wieloparadygmatowy język programowania opracowany przez pracowników firmy Google: Roberta Griesemera, Roba Pike’a oraz Kena Thompsona. Łączy w sobie łatwość pisania aplikacji charakterystyczną dla języków dynamicznych (np. Python, Lisp), jak również wydajność języków kompilowanych (np. C, C++).

Językiem Go zainteresowaliśmy ponieważ klient do tunelu Cloudflare jest napisany w tym języku.

Z naszej perspektywy, na bramkach DEV najważniejsze jest posiadanie kompilatorów. Wtedy instalacja lub uruchomienie innych pakietów jest łatwa. Dlatego dodaliśmy kompilator języka programowania Go do naszego repozytorium pakietów apt.

Instalacja kompilatora języka programowania Go na bramce AIS

apt install golang

Najprostszy program w Go

nano hello.go
package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Println("hello world")
}

Uruchomienie programu w Go

Go jest dynamiczny/interpretowalny, czyli tak jak w Python, JavaScript czy Nodejs - nie musimy kopilować programu żeby go uruchomić. Możemy uruchomić program bez kompilacji:

go run hello.go

Kompilacja programu w Go

Czasami będziemy chcieli zbudować z naszych programów pliki binarne (bo skompilowane będą działały szybciej bez narzutu interpretera golang). Możemy to zrobić za pomocą polecenia go build.

go build hello.go

Teraz możemy bezpośrednio wykonać skompilowany plik binarny:

./hello

Więcej o Go można przeczytać na oficjalnej stronie:

https://golang.org/

jest też kurs języka Go:

https://gobyexample.com/

Miłego kodowania w Go! :slight_smile: