Hello.py Przykład najprostszego programu w Python

Przykład najprostszego programu w Python

Opiszę, jak dodać program w języku Python, a następnie uruchomić go z Asystenta domowego.

Tworzymy folder z programami (jeżeli jeszcze go nie mamy)

cd AIS/
mkdir programs
cd programs

Dodajemy nowy plik z naszym pierwszym kodem

cd ~/AIS/programs
nano hello.py

Kod programu:

print("Hello Jolka")

image

Uruchamiamy program

python hello.py 

Interpreter Python na bramce

Język Python jest interpretowany, dlatego nie kompilujemy kodu do kodu maszynowego tak jak w C. Uruchamiamy kod z programem bez kompilacji za pomocą interpretera python.

Możemy też uruchomić interpreter i w nim pisać nasz kod bez zapisu do pliku, komendą python:

Uruchamiamy program Python z Asystenta domowego

Każdy program możemy wywołać ze skryptu bash.
Skrypty możemy wywołać za pomocą uslugi dostępnej w Asystencie domowym.
Dzięki temu możemy nasz program np. dodać do automayzacji lub np. wykonywać po nasiścnięciu przycisku w aplikacji.

Opis jak dodać przykładowy sktypt bash:

2 polubienia

Działa :heart_eyes:

Będą kolejne lekcje z Pythona? :slight_smile:

Pozdrowienia :heart:

2 polubienia