Hello.js Przykład najprostszego programu w Node.js

Przykład najprostszego programu w Node.js

Opiszę, jak dodać program w języku Node.js, a następnie uruchomić go z Asystenta domowego.

Tworzymy folder z programami (jeżeli jeszcze go nie mamy)

cd AIS/
mkdir programs
cd programs

Dodajemy nowy plik z naszym pierwszym kodem

cd ~/AIS/programs
nano hello.js

Kod programu:

var http = require('http');

console.log('Serwer na porcie 8080');
console.log('Naiśnij Ctrl+c żeby zatrzymać');

http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
  res.end('Hello Jolka!');
}).listen(8080);

Uruchamiamy program

node hello.js

Żeby sprawdzić działanie programu, w przeglądarce wpisujemy adres IP naszej bramki w sieci lokalnej oraz port 8080, na którym uruchomiliśmy nasz nowy serwer:

image

Interpreter Node.js na bramce

Język JavaScript jest interpretowany, dlatego nie kompilujemy kodu do kodu maszynowego tak jak w C. Podobnie jak w języku Python uruchamiamy kod z programem bez kompilacji za pomocą interpretera node .

Możemy też uruchomić interpreter i w nim pisać nasz kod bez zapisu do pliku. Interpreter uruchamiamy komendą node :

1 polubienie