Internet na USB

Czy do waszej bramki można podłączyć tzw. moden usb na kartę Sim z internetem np.:E122 lub inny?