Localhost.run alternatywny tunel do aplikacji

localhost.run to darmowy i alternatywny tunel do aplikacji

Fajne jest w nim to, że nie trzeba nic instalować na bramce bo tunel zestawiany jest po SSH które jest już zainstalowane na bramce.

image

podłącz tunel do swojej aplikacji działającej na porcie 8180 taką komendą:

ssh -R 80:localhost:8180 localhost.run

podłącz tunel do konsoli działającej na porcie 8888 taką komendą:

ssh -R 80:localhost:8888 localhost.run

5 polubień

czy można dodać to do pm2 a jeśli tak to jak to uruchomić razem ze startem bramki lub jak zrobić automatyzację aby po zakończeniu ładowania ha uruchomiło się to?