Ogólne: Wbudowane komendy

Asystent domowy posiada wbudowany komponent konwersacji, który obsługuje polecenia głosowe.
Dzieje się to za pomocą konwertowania zarejestrowanych sentencji/zdań na intencje. W zdaniach mogą występować zmienne {umieszczone w nawiasach klamrowych} oraz opcjonalne słowa [umieszczone w nawiasach kwadratowych]. Takie zdania przetwarzane są przez system z uwzględnieniem kontekstu wcześniejszych działań, w celu jak najlepszego określenia intencji użytkownika i wykonania powiązanej z nią czynności.

Domyślnie asystent obsługuje:

Sterowanie urządzeniami

 • Włączanie i wyłączanie urządzeń:

Możesz powiedzieć “włącz oświetlenie w kuchni”, “wyłącz światło w salonie”, “włącz lampy zewnętrzne”, “wyłącz podlewanie trawnika” lub “włącz wentylator poziom dwa”. W ten sposób możesz sterować oświetleniem i przełącznikami.

'Włącz {szukana-fraza}'; 'Zapal światło w {szukana-fraza}'
'Wyłącz {szukana-fraza}'; 'Zgaś Światło w {szukana-fraza}'
 • Otwieranie i zamykanie

Możesz powiedzieć “otwórz bramę w garażu”, “odsłoń rolety w salonie” lub “zasłoń wszystkie rolety”. W ten sposób możesz sterować roletami i bramami.

'Otwórz {szukana-fraza}'; 'Odsłoń {szukana-fraza}'
'Zamknij {szukana-fraza}'; 'Zasłoń {szukana-fraza}'

Odtwarzanie audio

 • Włączanie stacji radiowych

Wystarczy, że powiesz “Włącz RMF”, “Graj radio Zet” lub po prostu “Radio trójka”

'Włącz [radio] {szukana-fraza}'; 'Graj {szukana-fraza} radio'
 • Słuchanie podcastów

Żeby pobrać najnowsze odcinki podcasta i włączyć ostatni z nich, wystarczy powiedzieć “Podcast Niebezpiecznik” lub “Włącz podcast jak oszczędzać pieniądze”

'Podcast {szukana-fraza}'; 'Włącz [podcast] {szukana-fraza}'
 • Słuchanie muzyki z YouTube

Żeby wyszukać na YouTube interesującą Cię muzykę i ją odtwarzać, wystarczy powiedzieć “Muzyka Maria Peszek” lub “YouTube Brodka”

Włącz [z] [na] YouTube {szukana-fraza}'; 'YouTube {szukana-fraza}'

Sterowanie odtwarzaczem

 • Pauza

Komendy: “Stop”, “Zatrzymaj”, “Koniec”, “Pauza”, “Zaniechaj”, “Stój”

Stop
 • Wznowienie odtwarzania
  Komendy: “Start”, “Graj”, “Odtwarzaj”
Graj
 • Następny
  Komendy: “[włącz] następny”, “[włącz] kolejny”, “[graj] następny”, “[graj] kolejny”
Następny
 • Poprzedni
  Komendy: “[włącz] poprzedni”, “[włącz] wcześniejszy”, “[graj] poprzedni”, “[graj] wcześniejszy”
Poprzedni

Status czujników

Możesz też zapytać Asystenta o status każdego elementu systemu

 • Sprawdzanie wartości czujników

Wystarczy, że zapytasz “Jaka jest temperatura w salonie” lub “Jaka jest wilgotność w łazience”, możesz też pytać o czujniki zewnętrzne raportujące dane z serwisów, np. “jaki jest poziom UV” czy “jaka jest pozycja słońca”

'[Jaki] [ma] status {szukana-fraza}'
 • Sprawdzanie wartości innych dowolnych elementów systemu

Zapytaj “jaki jest adres IP” by otrzymać informację o IP urządzenia, lub “jaki jest status światła w kuchni” by dowiedzieć się, czy światło jest włączone, lub “jaki jest głos” by otrzymać informację o ustawionym głosie asystenta

'Jaki jest {szukana-fraza}'; 'Jaka jest {szukana-fraza}''

Informacja o pogodzie

 • Sprawdzanie aktualnej pogody

Wystarczy, że zapytasz “jaka jest pogoda” by otrzymać informację o aktualnej pogodzie w Twojej lokalizacji

'[aktualna] pogoda'
 • Sprawdzanie prognozy pogody

Wystarczy, że zapytasz “jaka będzie pogoda” by otrzymać informację o prognozie pogody dla Twojej lokalizacji

'Prognoza pogody'; 'Jaka będzie pogoda'

Wyszukiwanie informacji

Zapytaj “Co to jest ONZ” lub “Kto to jest Andrzej Wajda”, by otrzymać zwięzłą informację z bazy wiedzy

'Wyszukaj {szukana-fraza}'; 'Znajdź informację o {szukana-fraza}'

Powiedz “Wikipedia Wielkanoc” lub “Wikipedia Polska” by otrzymać pełny artykół z Wikipedii

'Wikipedia {szukana-fraza}'

Godzina i data

Tu oczywiście działają komendy typu “Która godzina” i “Jaki jest dzisiaj dzień”

'Godzina'; '[jaka] [jest] data'

Aktywowanie sceny

Zdefiniowaną scenę można aktywować komendą “Scena romantyczna” lub “Aktywuj scenę oglądanie filmu”

'Scena {szukana-fraza}'; 'Aktywuj [scenę] {szukana-fraza}'

Sterowanie ogrzewaniem

 • Ustawianie temperatury ogrzewania

Powiedz “Ustaw temperaturę na 21 stopni w salonie”

'Ustaw temperaturę [ogrzewania] [na] {temp} stopni [w] {pomieszczenie}'
 • Zmiana trybu ogrzewania na wtryb poza domem (ze zdefiniowaną niższą temperaturą)
'Ogrzewanie [na] [w] [tryb] poza domem'; 'Ogrzewanie włącz [tryb] poza domem'; Ogrzewanie wyłącz [tryb] poza domem
 • Wyłączenie ogrzewania
Wyłącz [całe] ogrzewnie
 • Włączenie ogrzewania
Włącz [całe] ogrzewnie

Rozgłaszanie tekstu

Żeby asystentka powiedziała przez głośnik np. “Obiad gotowy”, wystarczy jej powiedzieć “Powiedz obiad gotowy”
(docelowo będziemy jeszcze wskazywali na jaki odtwarzacz/głośnik ma być przesyłany tekst)

Powiedz {szukana-fraza}'; 'Mów {szukana-fraza}'; 'Echo {szukana-fraza}

Spotify

Żeby asystentka wyszukała na Spotify i odtworzyła utwory Dawida Podsiadło, wystarczy powiedzieć: “Spotify Dawid Podsiadło”
W podobny sposób możemy szukać albumu lub listy utworów.

Spotify {wykonawca/album/playlista}

Literowanie

Możemy kazać przeliterować asystentce status dowolnego elementu systemu. Wystarczy powiedzieć "Przeliteruj " i dodać nazwę elementu:

Przeliteruj {nazwa elementu}

Uruchamianie automatyzacji

Możemy uruchomić dowolną zdefiniowaną w systemie automatyzację za pomocą komendy:

Uruchom {nazwa automatyzacji}

lub

Automatyzacja {nazwa automatyzacji}

Google Home

Możemy dodać integrację z Google Home i przesyłać komendy głosowe do Google:

Google {komenda/polecenie}
1 polubienie

Urządzenia switch: reagują na komendy “włącz”, “wyłącz”, “przełącz”

Natomiast mam urządzenie typu fan: i to reaguje tylko na “przełącz”