Pogadaj z Jolką

U mnie przy próbie wykonania aby

nic się nie dzieje po wywołaniu tego w narzędziach deweloperskich

service: ais_shell_command.execute_command
data:
  command: >-
    curl -v --header "Content-Type: application/json" --request POST --data
    '{"micOn": true}' http://192.168.1.8:8122/command

nie aktywuje się mikrofon na telefonie z wasza apka

zaś próba uruchomienia tego w konsoli bramki wygląda tak


więc jak mogę zrobić własny guzik w ha aktywujący mikrofon w telefonie z waszej apka AIS dom (beta) czy AI-Speaker Mob?