[SOLVED] Nie można zaktualizować - tylko dlaczego ;)

$ curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/upgrades/force_reinstall.sh | bash
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 1181 100 1181  0   0  1354   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1352
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
2021 Jul 28 19:50 START
-----------------------------
AIS dom reinstall all
-----------------------------
-----------------------------
1. Linux part ---------------
-----------------------------
Ign:1 https://powiedz.co/apt dom InRelease
Hit:2 https://powiedz.co/apt dom Release
Ign:3 https://powiedz.co/apt dom Release.gpg
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
All packages are up to date.
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
-----------------------------
2. Python part --------------
-----------------------------
WARNING: Ignoring invalid distribution -is-dom (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -is-dom (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages)
Requirement already satisfied: ais-dom in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (2021.1.6)
Requirement already satisfied: aisapi==0.1.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (0.1.0)
Requirement already satisfied: importlib-metadata==1.6.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (1.6.0)
Requirement already satisfied: voluptuous-serialize==2.4.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (2.4.0)
Requirement already satisfied: bcrypt==3.1.7 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (3.1.7)
Requirement already satisfied: astral==1.10.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (1.10.1)
Requirement already satisfied: jinja2>=2.11.2 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (2.11.2)
Requirement already satisfied: pip>=8.0.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (21.2.1)
Requirement already satisfied: ciso8601==2.1.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (2.1.3)
Requirement already satisfied: ais-dom-frontend==20201229.9 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (20201229.9)
Requirement already satisfied: voluptuous==0.12.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (0.12.1)
Requirement already satisfied: cryptography==3.2 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (3.2)
Requirement already satisfied: python-slugify==4.0.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (4.0.1)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (2020.1)
Requirement already satisfied: requests==2.25.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (2.25.0)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (3.7.3)
Requirement already satisfied: yarl==1.6.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (1.6.3)
Requirement already satisfied: pyyaml==5.3.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (5.3.1)
Requirement already satisfied: httpx==0.16.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (0.16.1)
Requirement already satisfied: async-timeout==3.0.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (3.0.1)
Requirement already satisfied: attrs==19.3.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (19.3.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==1.7.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (1.7.1)
Requirement already satisfied: ruamel.yaml==0.15.100 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (0.15.100)
Requirement already satisfied: certifi>=2020.6.20 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from ais-dom) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.3->ais-dom) (4.7.6)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.3->ais-dom) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from aiohttp==3.7.3->ais-dom) (3.0.4)
Requirement already satisfied: cffi>=1.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from bcrypt==3.1.7->ais-dom) (1.14.3)
Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from bcrypt==3.1.7->ais-dom) (1.15.0)
Requirement already satisfied: httpcore==0.12.* in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from httpx==0.16.1->ais-dom) (0.12.1)
Requirement already satisfied: rfc3986[idna2008]<2,>=1.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from httpx==0.16.1->ais-dom) (1.4.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from httpx==0.16.1->ais-dom) (1.2.0)
Requirement already satisfied: h11==0.* in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from httpcore==0.12.*->httpx==0.16.1->ais-dom) (0.11.0)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from importlib-metadata==1.6.0->ais-dom) (3.3.1)
Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from python-slugify==4.0.1->ais-dom) (1.3)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from requests==2.25.0->ais-dom) (2.10)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from requests==2.25.0->ais-dom) (1.25.11)
Requirement already satisfied: pycparser in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from cffi>=1.1->bcrypt==3.1.7->ais-dom) (2.20)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages (from jinja2>=2.11.2->ais-dom) (1.1.1)
WARNING: Ignoring invalid distribution -is-dom (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -is-dom (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -is-dom (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.7/site-packages)
-----------------------------
3. Android part -------------
-----------------------------
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 14.8M 100 14.8M  0   0 5491k   0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 5489k
Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: Package pl.sviete.dom signatures do not match the previously installed version; ignoring!]
$ 

System Health

version: 2021.1.6
installation_type: AIS HA
dev: false
hassio: false
docker: false
virtualenv: false
python_version: 3.7.4
os_name: Linux
os_version: 3.14.29
arch: armv8l
timezone: UTC

dashboards: 1
mode: storage
views: 3
resources: 0

Daj jakiś opis co się dzieje.
Czy bramka widzi aktualizacje i co dzieje się dalej.

To jest chyba najwazniejsza czesc, bramka widzi aktualizacje moge probowac ja pobierac ale za kazdym razem slysze “nie udalo sie pobrac aktualizacji” i koniec.

image

Zrób reset bramki i z backupu ustawienia.

Python 3.7 … chyba dawno nie aktualizowałeś bramki :wink:
Poczytaj → AIS LTS (long time support / długoterminowe wsparcie )

4 polubienia

Tak, bardzo dawno, dlatego chcę to zrobić :wink:
No cóż, trochę to trwało ale w końcu podbiłem do najbardziej aktualnej wersji wszystkie pakiety oprócz zigbee który nie chce przeskoczyć z 1.19.1 na 1.20.0 Przechodzi caly proces aktualizacji, restartuje bramke, ale wersja sie nie zmienia

Ponadto wykonując bloczki z integracji jolki z googlem dostaje teraz informacje “błąd podczas pobierania odpowiedzi z google,sprawdz w logach”.

Sprawdzam więc i widze:

2021-07-29 01:27:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.ais_google_home] Google answer: {'success': False, 'error': {'code': 14, 'metadata': {'_internal_repr': {}, 'flags': 0}, 'details': 'Getting metadata from plugin failed with error: invalid_grant'}}

Coś się zmieniło w całej konfiguracji? Podacie proszę jakieś “tropy”? Instalowałem tą integrację baaardzo dawno i “działało” aż przestało więc pewnie zaszły zmiany o których nie wiem :slight_smile:

Bardziej precyzyjnie: Node-red w wersji najnowszej , oraz po aktualizacji “bloczków” z home assistanta która wyskoczyła dodatkowo juz w interface node red.

29 Jul 01:36:56 - [info] Node-RED version: v2.0.4
29 Jul 01:36:56 - [info] Node.js version: v12.18.3

Jeśli jeszcze nie byłeś na LTS to znaczy, że zmian jest bardzo dużo. Już nie tylko u AIS ale i w samym HA. Więc wskazanie co się zmieniło to litania. Zamiast ręcznie instalować ponad 120 pakietów z zależnościami, łatwiej wykonać pełen reset aplikacji jak radzi @sdsi.
Lecz to Ty wiesz najlepiej co tam u siebie nabroiłeś…

1 polubienie