Sterowanie gniazdkiem Ai-Speaker przez HTTP

Potrzebuję pomocy w prostym zagadnieniu. Chciałbym sterować gniazdkiem ai-speaker za pomocą poleceń http. Nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji. Próbuję zrobić sprzętowe sterowanie zasilaniem routerów LTE z routera centralnego Mikrotik.
Doszedłem już jak przełączać ON/OFF stan gniazdka za pomocą polecenia http://192.168.1.35/?m=1&o=1. Czy ktoś zna polecenia włączające i wyłączające?

Tak
http://192.168.8.100/cm?cmnd=Power%20On

2 polubienia

Bardzo dziękuję :slight_smile:

Witamy… :wave:

Dla Tasmota pomocna będzie dokumentacja dot. komend
https://tasmota.github.io/docs/Commands/

1 polubienie

Dzięki. Teraz juz wszystko jasne