Wywołanie usługi ais_ai_service.mob_notify z Node-RED

Nie mam na czym tego przetestować, ale zakładam, że nie chodzi o urządzenie, tylko o aplikację.
Pyza tym są planowane zmiany o który pisze jolka:
https://ai-speaker.discourse.group/t/leon-wydany-na-alfa/2180/42