Zapis zdarzeń do zewnętrznej bazy danych

jak miało by wyglądać takie połączenie w przypadku wersji ola bez nakładki gui ais do tej bazy danych oracle i jednocześnie do influxa