Zigbee2Mqtt oraz ZHA

Domyślnie Zigbee2Mqtt jest włączone ale postanowiłem sobie zainstalować jeszcze ZHA.
I niestety mam problem z działaniem.
Dostaje kilka lagów błędu:

Logger: zigpy.application
Source: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zigpy/application.py:73
First occurred: 17:49:02 (12 occurrences)
Last logged: 18:04:04

Couldn't start application
Logger: homeassistant.components.zha.core.gateway
Source: components/zha/core/gateway.py:152
Integration: Zigbee Home Automation (documentation, issues)
First occurred: 17:49:02 (12 occurrences)
Last logged: 18:04:04

Couldn't start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator

Niby na ten powyżej error znalazłem rozwiązanie:

ale znowu dostaje error:

python -m zigpy_znp.tools.nvram_reset /dev/ttyACM0
2022-02-25 18:07:34.972 localhost zigpy_znp.uart WARNING Lost connection
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/serial_asyncio/__init__.py", line 114, in _read_ready
  data = self._serial.read(self._max_read_size)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/serial/serialposix.py", line 595, in read
  raise SerialException(
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 509, in _skip_bootloader
  result = await responses.get()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/asyncio/queues.py", line 166, in get
  await getter
asyncio.exceptions.CancelledError

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
  return _run_code(code, main_globals, None,
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 87, in _run_code
  exec(code, run_globals)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/tools/nvram_reset.py", line 82, in <module>
  asyncio.run(main(sys.argv[1:])) # pragma: no cover
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/asyncio/runners.py", line 44, in run
  return loop.run_until_complete(main)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
  return future.result()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/tools/nvram_reset.py", line 77, in main
  await znp.connect()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 551, in connect
  self.capabilities = (await self._skip_bootloader()).Capabilities
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 509, in _skip_bootloader
  result = await responses.get()
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 128, in __aexit__
  self._do_exit(exc_type)
 File "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/python3.9/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 203, in _do_exit
  raise asyncio.TimeoutError
asyncio.exceptions.TimeoutError
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/websocket_api/connection.py:89
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 17:50:15 (7 occurrences)
Last logged: 18:04:26

[3711072912] Received invalid command: zha/configuration
[3711072912] Received invalid command: zha/devices/permit
[3665819920] Received invalid command: zha/configuration
[3637299232] Received invalid command: zha/devices/permit
[3637299232] Received invalid command: zha/configuration

Jakieś podpowiedzi co jest nie tak?

Niby znalazłem jakieś rozwiązanie na

Nie możesz mieć 2 integracji korzystających z jednego koordynatora sieci Zigbee.
Musisz się najpierw pozbyć Z2M.

Jeśli chcesz równocześnie używać Z2M i ZHA musisz mieć dwa sticki koordynatorów (najlepiej taki model by sticki łatwo rozróżnialne po ścieżce z numerem seryjnym, tego niestety wiele sticków nie obsługuje, więc w takim wypadku najlepiej by były sprzętowo różne)

1 polubienie