Problem z instalacją CC2531 Zigbee2MQTT

Potrzebuję pomocy związanej z instalacją zigbee2mqtt na bramce AIS.

Na moim AIS zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania - 0.116.6. Kupiłem na Allegro CC2531 Zigbee2MQTT. Niestety na moim AIS nie ma sterowników do obsługi CC2531. Po włożeniu modułu do portu USB Jolka krzyczy, że brak jest sterowników do jego obsługi.
W związku z tym spróbowałem zainstalować odpowiednie sterowniki zgodnie z opisem na tej stronie. Po pierwsze założyłem katalog zigbee2mqtt.

mkdir zigbee2mqtt

Przechodzę do tego katalogu poleceniem:

cd ~/zigbee2mqtt

Następnie kopiuję pobrany plik zigbee.zip i rozpakowuję zawartość wydając polecenie:

unzip zigbee.zip

Wszystko pięknie się rozpakowuje. Następnie próbuję zaktualizować sterowniki wydając polecenie:

npm ci

Pojawia się następujący komunikat:

npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation

@serialport/bindings@9.0.2 install /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild

sh: 1: prebuild-install: not found
gyp ERR! find Python
gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
gyp ERR! find Python checking if “python” can be used
gyp ERR! find Python - executable path is “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/python”
gyp ERR! find Python - version is “3.7.4”
gyp ERR! find Python - version is 3.7.4 - should be >=2.6.0 <3.0.0
gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
gyp ERR! find Python checking if “python2” can be used
gyp ERR! find Python - “python2” is not in PATH or produced an error
gyp ERR! find Python
gyp ERR! find Python **********************************************************
gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python 2.7.
gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)
gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
gyp ERR! find Python npm config set python “/path/to/pythonexecutable”
gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
gyp ERR! find Python **********************************************************
gyp ERR! find Python
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:303:47)
gyp ERR! stack at PythonFinder.runChecks (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:132:21)
gyp ERR! stack at PythonFinder. (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:175:16)
gyp ERR! stack at PythonFinder.execFileCallback (/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:267:16)
gyp ERR! stack at exithandler (child_process.js:302:5)
gyp ERR! stack at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:314:5)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:210:5)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:270:12)
gyp ERR! stack at onErrorNT (internal/child_process.js:456:16)
gyp ERR! stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
gyp ERR! System Linux 3.14.29
gyp ERR! command “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/bin/node” “/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js” “rebuild”
gyp ERR! cwd /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
gyp ERR! node -v v12.11.1
gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! @serialport/bindings@9.0.2 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.0.2 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /data/data/pl.sviete.dom/files/home/.npm/_logs/2020-11-10T19_41_11_660Z-debug.log

I tutaj stanąłem. Niestety zigbee nie chce się uruchomić:

restart zigbee
Use --update-env to update environment variables
[PM2][ERROR] Process zigbee not found

Bardzo proszę o pomoc w instalacji sterowników i uruchomieniu tego ustrojstwa :wink:

Logi

$ pm2 logs
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/data/data/pl.sviete.dom/files/home/.pm2/pm2.log last 15 lines:
PM2 | [2020-11-10 22:29:09] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [13522], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-11-10 22:29:39] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-11-10 22:29:39] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-11-10 22:29:52] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [13573], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-11-10 22:30:22] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-11-10 22:30:22] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-11-10 22:30:36] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [13635], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-11-10 22:31:06] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-11-10 22:31:06] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-11-10 22:31:19] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [13692], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-11-10 22:31:49] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-11-10 22:31:49] PM2 log: App name:zigbee id:6 online
PM2 | [2020-11-10 22:32:03] PM2 log: App [zigbee] with id [6] and pid [13750], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | [2020-11-10 22:32:33] PM2 log: Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | [2020-11-10 22:32:33] PM2 log: App name:zigbee id:6 online

/data/data/pl.sviete.dom/files/home/NULL last 15 lines:
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-11-10 22:32:47: Error while starting zigbee-herdsman
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-11-10 22:32:47: Failed to start zigbee
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-11-10 22:32:47: Exiting…
6|zigbee | Zigbee2MQTT:error 2020-11-10 22:32:47: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.11.1/android/arm/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
6|zigbee | → /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-android-arm/bindings.node
6|zigbee | at bindings (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
6|zigbee | at Object. (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
6|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:945:30)
6|zigbee | at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:962:10)
6|zigbee | at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:798:32)
6|zigbee | at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:711:12)
6|zigbee | at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:838:19)
6|zigbee | at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
6|zigbee | at Object. (/data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
6|zigbee | at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:945:30)
PM2 | App [zigbee] with id [6] and pid [13846], exited with code [1] via signal [SIGINT]
1|ais | 2020-11-10 22:32:59 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.webhook] Received message for unregistered webhook 858f3cd061c28a2e89d259fd75f4eff6e1e869b7f9ceeae9b0265e74294a7ec0 from 192.168.1.197
PM2 | Starting execution sequence in -fork mode- for app name:zigbee id:6
PM2 | App name:zigbee id:6 online