AIS AI: mob_notify - nie działa

Witam,

Od około 2 tygodni nie działają mi powiadomienia na komórki AIS AI: mob_notify.
Po wywołaniu bezpośrednio usługi z AIS wyrzuca błąd:

Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/ais_ai_service/__init__.py:2798
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 23:08:09 (2 occurrences)
Last logged: 23:09:10

[2577951424] Cannot connect to host mobile-apps.ai-speaker.com:443 ssl:default [No address associated with hostname]
[2583650608] Error handling message: Unknown error (unknown_error) from 192.168.0.167 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36)
Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1154, in _create_direct_connection
  hosts = await asyncio.shield(host_resolved)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 880, in _resolve_host
  addrs = await self._resolver.resolve(host, port, family=self._family)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/resolver.py", line 33, in resolve
  infos = await self._loop.getaddrinfo(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 860, in getaddrinfo
  return await self.run_in_executor(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/socket.py", line 955, in getaddrinfo
  for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno 7] No address associated with hostname

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 200, in handle_call_service
  await hass.services.async_call(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py", line 1784, in async_call
  task.result()
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/core.py", line 1821, in _execute_service
  await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/homeassistant/components/ais_ai_service/__init__.py", line 2798, in async_mob_notify
  response = await session.post(push_url, json=data)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 535, in _request
  conn = await self._connector.connect(
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 542, in connect
  proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 907, in _create_connection
  _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
 File "/data/data/com.termux/files/usr/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1166, in _create_direct_connection
  raise ClientConnectorError(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host mobile-apps.ai-speaker.com:443 ssl:default [No address associated with hostname]

Ostatnio mały ruch tutaj, ale może ktoś coś podpowie?

Nie znaleziono adresu DNS serwera mobile-apps.ai-speaker.com - nie ma takiej domeny w internecie więc to nie bedzie działać.

A jest “ktoś” w stanie sprawdzić u siebie wywołanie usługi AIS AI: mob_notify, czy działa poprawnie?
Nic w systemie nie zmieniałem od dłuższego czasu, z dnia na dzień samo przestało działać.

U mnie działa bez problemów…

u mnie też ucichło,

2023-05-06 08:01:31.523 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mobile_app.notify] Error sending notification to https://mobile-apps.ai-speaker.com/api/sendPushNotification: ClientConnectorError(ConnectionKey(host=‘mobile-apps.ai-speaker.com’, port=443, is_ssl=True, ssl=None, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=-598992527), ConnectionResetError())

Nic przy powiadomieniach nie grzebałem… jakby to powiedzieć … samo się popsuło :slight_smile:
Po restarcie systemu (łącznie z odpięciem napięcia)… nie pomogło.

Chciałem przeinstalować aplikację, niestety jest już niedostępna w GooglePlay:


(wszystkie dostępne aplikacje AIS)

To zainstalowałem oryginalne oprogramowanie Home Assistant i powiadomienia działają.
Aplikacja również na razie działa bez problemów.

Możecie sprawdzić u siebie?

U mnie również nie działa:

Logger: homeassistant.components.mobile_app.notify
Source: components/mobile_app/notify.py:147
Integration: Aplikacja mobilna (documentation, issues)
First occurred: 16:41:30 (12 occurrences)
Last logged: 18:44:38

Error sending notification to https://mobile-apps.ai-speaker.com/api/sendPush/android/v1: ClientConnectorError(ConnectionKey(host=‘mobile-apps.ai-speaker.com’, port=443, is_ssl=True, ssl=None, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=-1988554416), ConnectionResetError())

Ktoś rozwiązał problem ?

Wygląda na to że jest problem z aplikacja / usługa AIS. Zmieniłem aplikacje na oficjalna Home Assistant i pozmieniałem usługi AIS AI: mob_notify na notify.mobile_app_xxxx i wszystko działa.

Ja od początku też działam na powiadomieniach z aplikacji HA. Przejdź na nią i zobaczysz

Tak ale tu nie ma powiadomień glosowych

Ale możesz zrobić to usługa say_it. Nie wiem co dokładnie potrzebujesz

To wypróbuj usługę AIS AI: mob_notify na Aplikacji Home Assistant, powinno zadziałać. Przetestowałem u mnie i działa :slight_smile: